انجمن معتادان گمنام UK

ماه: آوریل 2022

نقاط مقدس وجود

نقاط مقدس وجود

نقاط مقدس وجود نقاط مقدس وجود من یکی از اولین زنانی هستم که در ایران، بهبودی را در برنامه NA یافتند. من در خانواده ای از طبقه مرفه به دنیا آمدم که در آن، همه به نوعی تحصیل کرده و موفق بودند، اما من با بقیه احساس تفاوت می کردم. از این که درونیاتم را …

نقاط مقدس وجود ادامۀ مطلب »

روابط

روابط

روابط روابط در فصل ” بهبودی و لغزش ” در کتاب پایه گفته شده “برای ما روابط می تواند مسئله بسیار دردناکی باشد” زمانی که هشت ماه پاکی داشتم، همسرم چمدانهایش را بست، دو تا پسرمان را برداشت مرا ترک کرد و حتی از آن استان هم رفت. رفتن او بهانه ای شد برای مصرف …

روابط ادامۀ مطلب »

PRIVACY NOTICE

PRIVACY NOTICE PRIVACY NOTICE Last updated April 14, 2022 This privacy notice for NA Farsi UK (“Company,” “we,” “us,” or “our’), describes how and why we might collect, store, use, and/or share (“process”) your information when you use our services (‘Services”). such as when you: Visit our website https://app.nafarsiuk.org or any website of ours that …

PRIVACY NOTICE ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا