انجمن معتادان گمنام UK

سنت های دوازده گانه انجمن معتادان گمنام

سنت اول

سنت اول

سنت اول منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد .بهبودی شخصی به اتحاد NA بستگی دارد .   سنت اول، مربوط به اتحاد و منافع مشترک است. یکى از مهم ترین نکات زندگى جدید ما این است که ما جزیى از یک گروه معتادان در حال بهبودى هستیم. بقاى ما، مستقیماً به بقاى گروه …

سنت دوم

سنت دوم

سنت دوم در ارتباط با هدف گروه ما ، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه ، بیان کند. رهبران ما خدمت‌گزاران مورد اعتماد ما می باشند، آنها حکومت نمی کنند . در معتادان گمنام، ما نگران حفظ خویش، از نفس خود هستیم …

سنت سوم

سنت سوم

 سنت سوم تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است . این سنت ، برای فرد و گروه ، هر دو مهم است . تمایل ، کلید اصلی و پایه و اساس بهبودی ما است. در داستان ها و تجارب ما در رساندن پیام بهبودی به معتادی که هنوز در عذاب است ، واقعیت …

سنت چهارم

سنت چهارم سنت 4

سنت چهارم هر گروه بایست مستقل باشد، به استثنای مواردی که برگروه‌های دیگر و NA درکل اثر بگذارند.   استقلال گروه‌ها، لازمه بقاى ماست. در لغت نامه، مفهوم مستقل این است: داشتن حق و قدرت حکومت بر خود، چه مستقیماً و چه با تحویل گرفتن از دیگرى، و بدون کنترل  …

سنت پنج

سنت پنجم

سنت پنجم هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.   « یعنى می گوئید هدف اصلى ما رساندن پیام است؟ من فکر می‌کردم ما براى پاک شدن این جا آمده ایم.تصور می‌کردم هدف اصلى ، …

سنت شش

سنت ششم

 سنت ششم,یک گروه NA هرگز نبایست هیچ موسسه مرتبط، یا هر سازمان خارجی را تایید و یا در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، یا نام NA را به آن‌ها عاریت دهد، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد….

سنت هفت

سنت هفتم

سنت هفتم  “هرگروه NA می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. “  سنت هفتم قسمت مهمى از طریقه جدید زندگى ماست و براى ما تغییر بسیار بزرگى …

سنت هشت

سنت هشتم

سنت هشتم معتادان گمنام، بایست همیشه غیر‌حرفه‌ای باقی بماند ، اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.    برای ثبات NA در کل اهمیت حیاتی دارد. برای درک این سنت لازم است مفهوم    …

سنت نه

سنت نهم

سنت نهم, NA تحت این عنوان ،  هرگز نبایست سازمان دهی شود. اما ما می توانیم هیات های خدماتی و یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که بدان ها خدمت می کنند، مسئول باشند.   این سنت، طرز کار انجمن ما را تعریف می کند.…

سنت ده

سنت دهم

سنت دهم “معتادان گمنام ، هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.“  براى رسیدن به هدف روحانى ما، لازم است معتادان گمنام نام نیک داشته و محترم شمرده شود. این مطلب را تاریخچه   …

سنت یازده

سنت یازدهم

سنت یازدهم, “خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم” . این سنت، مربوط به روابط ما با افراد خارج از انجمن است و براى ما مشخص …

سنت دوازده

سنت دوازدهم

 سنت دوازدهم گمنامی ، اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم .  در فرهنگ لغت، مفهوم گمنامى  بى نامى ذکر شده است. اجر اى سنت دوازدهم من را به ما تبدیل مى کند و اهمیت   …

اسکرول به بالا