انجمن معتادان گمنام UK

ماه: اکتبر 2021

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم  مفهوم دوازدهم ,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.   انجمن معتادان گمنام NA  کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام مفهوم دوازدهم,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na از خود گذشتگی در خدمت کوششی “جهادی” روحانی …

مفهوم دوازدهم ادامۀ مطلب »

سنت دوازدهم

سنت دوازدهم

سنت دوازدهم سنت دوازدهم گمنامی ، اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم . انجمن معتادان گمنام na در فرهنگ لغت، مفهوم گمنامى  بى نامى ذکر شده است. اجر اى سنت دوازدهم من را به ما تبدیل مى کند و اهمیت اساس روحانى …

سنت دوازدهم ادامۀ مطلب »

قدم دوازدهم

قدم دوازدهم

قدم دوازدهم  قدم دوازدهم,قدم دوازده,قدم ۱۲,انجمن معتادان na با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم . انجمن معتادان گمنام NA کتاب پایه : قدم دوازدهم,قدم دوازده,قدم ۱۲,انجمن معتادان na خرابی های زندگی گذشته …

قدم دوازدهم ادامۀ مطلب »

مفهوم یازدهم

مفهوم یازدهم

مفهوم یازدهم مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم ۱۱,بودجه NA “بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.” کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA اعضای NA در سراسر جهان جهت کمک به انجمن در راه به انجام رساندن هدف اصلی خود ، کمک مالی می کنند …

مفهوم یازدهم ادامۀ مطلب »

سنت یازدهم

سنت یازدهم

سنت یازدهم سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه na “خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم” . این سنت، مربوط به روابط ما با افراد خارج از انجمن است و براى ما مشخص …

سنت یازدهم ادامۀ مطلب »

قدم یازدهم

قدم یازدهم

قدم یازدهم  قدم یازدهم,معتادان,گمنام NA,قدم یازده,قدم ۱۱ ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرا یش شدیم. کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA ده قدم اول ، زمینه …

قدم یازدهم ادامۀ مطلب »

مفهوم دهم

مفهوم دهم

مفهوم دهم مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم ۱۰,حق استیناف انجمن معتادان گمنام NA “هر عضو از کمیته خدماتی می تواند ، بدون ترس از تلافی ، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته در خواست کند.” کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   مفهوم دهم ، تضمین انجمن ما احترام نسبت به تک تک خدمت گزاران …

مفهوم دهم ادامۀ مطلب »

سنت دهم

سنت دهم

سنت دهم سنت دهم “معتادان گمنام ، هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.“ سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰ براى رسیدن به هدف روحانى ما، لازم است معتادان گمنام نام نیک داشته و محترم شمرده شود. این مطلب را تاریخچه ما به خوبى نشان داده است .NA در سال ۱۹۵۳ …

سنت دهم ادامۀ مطلب »

قدم دهم

قدم دهم

قدم دهم  قدم دهم ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم .   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA قدم دهم ، ما را از زیر بار خرابکاری های در حال حاضرمان آزاد می کند . اگر در مورد نقص های مان حواس …

قدم دهم ادامۀ مطلب »

مفهوم نهم

مفهوم نهم

مفهوم نهم  مفهوم نهم  ” تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.” انجمن معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام بحث کردن با اشخاصی که با ما موافق هستند کاری آسان است . اما در بهبودی آموخته ایم که …

مفهوم نهم ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا