انجمن معتادان گمنام UK

بولتن های خدماتی

بولتن جلسات باز و بسته NA

بولتن جلسات باز و بسته NA

بولتن جلسات باز و بسته NA بولتن جلسات باز و بسته NA این مقاله در پاسخ به نیازهای اعضاء ما در آگوست 1987 به رشته تحریـر در آمـد . ایـن بولتن در طی کنفرانس سال 6-1995 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت . هدف مال در بیان جلسات باز و بسته NA کمک به اعضای …

بولتن جلسات باز و بسته NA ادامۀ مطلب »

بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA)

بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA)

بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA) بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA) جزوه شماره 24 :  (( هر گروه NA می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند)) – سنت هفتم از روزهای آغازین معتادان گمنام ، ماجرایی را تعریف می کنند که روزی ، یکی از …

بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA) ادامۀ مطلب »

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی متون اصل ی بیانیه ها ا ز سایت اینترنت ی زیر دریافت شده است. www.na.org ١- بیانیه خدماتی شماره ۲ بیمارستان ها و مراکز معتادان مناسب ترین فرد برای پیام رسانی در یک مجموعه بیمارستان ها و مراکز معتادان کدام است؟ …

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی ادامۀ مطلب »

بولتن آزادی از تعصب

بولتن آزادی از تعصب

بولتن آزادی از تعصب  بولتن آزادی از تعصب بولتن 20 -هیئت امنای خدمات جهانی NA   آزادی از « تعصب » بخش اول و دوم : بولتن ذیل که در سال 1991 به رشته تحریر در آمده است بیانیه خط مشـی هیئـت امنـاء خدمات جهانی نمی باشد و صرفاً به منظور ایجاد انگیزه جهت بحث و تفکر …

بولتن آزادی از تعصب ادامۀ مطلب »

بولتن روابط عمومی و سنت ها 

بولتن روابط عمومی و سنت ها 

بولتن روابط عمومی و سنت ها  بولتن روابط عمومی و سنت ها  ” بولتن شماره ۲۵ هیئت امنای خدمات جهانی “   روابط عمومی و سنت ها متن زیر بیانیه خط مشی هیئت امنای خدمات جهانی نیست، بلکه فقـط بـه منظـور ایجـاد انگیزه و گفتگو در مورد اهمیت روابط عمومی و تأثیر آن در معتادان گمنام می باشد. کمیته …

بولتن روابط عمومی و سنت ها  ادامۀ مطلب »

بولتن کارت حضور در جلسه

بولتن کارت حضور در جلسه

بولتن کارت حضور در جلسه بولتن کارت حضور در جلسه  ” بولتن شماره   31  “   تعامل با دادگاه های مواد مخدر و جزایی   مقدمه: در سالهای اخیر بیشتر گروه ها با رشد کثیر افرادی که با یک نوع کارت حضور در جلسه در انجمن معتادان گمنام شرکت کرده اند، روبرو شده اند از گروه ها …

بولتن کارت حضور در جلسه ادامۀ مطلب »

بولتن سرقت از وجوه na

بولتن سرقت از وجوه na

بولتن سرقت از وجوه na بولتن سرقت از وجوه na “بولتن شماره  30 “ متن زیر در سال 1996 میلادی نوشته شده و در سال 2002 میلادی در پاسخ به تعدادی از نامه هائی که اشاره به مسئله سرقت مکرر وجوه NA در انجمن مان داشته اند ، بازبینی گردیده است . ما در این متن از …

بولتن سرقت از وجوه na ادامۀ مطلب »

بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص بولتن جلسات با نیازهای خاص در ذیل گزیده ای از گزارشی را می خوانید که توسط کمیته ویژه بررسی جلسات با نیازهای خاص به کنفرانس خدمات جهانی سال 1989 تقدیم شد . این کمیته سـال گذشـته تشکیل شد و علی البدل گرداننده هیئت امناء خدمات جهـانی بـه عنـوان مسـئول کمیتـه انتخاب شد . این …

بولتن جلسات با نیازهای خاص ادامۀ مطلب »

ترجمه بولتن 21

ترجمه بولتن 21

ترجمه بولتن 21 ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد تولید منابع مالی، جذب کمک مالی و سنت هفتم در معتادان گمنام   این مقاله در جهت پاسخگویی به نیازهای انجمن در دسامبر ۱۹۹۱ نگاشته شده و در ۲۰۰۲ مورد تجدید نظر قرار گرفته و نمایانگر نظرات در زمان نگارش آن است. آخرین به …

ترجمه بولتن 21 ادامۀ مطلب »

بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی

بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی

بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی بولتن شماره ۲۹,پاک از مواد مخدر,حفظ فضای بهبودی,رهایی از اعتیاد درخصوص متادون و دیگر برنامه های داروهای جایگزین این بولتن توسط هیات امنای خدمات جهانی در سال ۱۹۹۶ نوشته شده و بیانگر دیدگاه هیات امنا در زمان نگارش آن است . …

بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا