انجمن معتادان گمنام UK

قدم های دوازده گانه معتادان گمنام

قدم اول

قدم اول

قدم اول ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره گردیده بود .   کتاب پایه : فرقی نمی کند که ما چقدر و چه ماده مخدری مصرف کرده ایم . در معتادان گمنام پاک ماندن می بایست در راس هر چیز دیگری قرار گیرد . …

قدم دوم

قدم دوم

قدم دوم ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.   کتاب پایه :   اگر ما انتظار بهبودی پابرجایی داریم ، قدم دوم برای مان ضروری است . قدم اول ما را در نیاز به باور چیزی که بتواند در مورد عجز ، …

قدم سوم

قدم سوم

 قدم سوم ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم ، بسپاریم.   کتاب پایه : به عنوان معتاد ما زندگی و اراده خود را بارها به یک قدرت مخرب سپرده ایم ، اراده و زندگی ما بوسیله مواد مخدر …

قدم چهارم

قدم 4

 قدم چهارم ما یک تراز نامه اخلاقی بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم . کتاب پایه :   هدف از تهیه یک ترازنامه بی باکانه و جستجوگرانه اخلاقی این است که سردرگمی و دوگانگی خود را طبقه بندی کنیم ، تا بدین وسیله به ماهیت اصلی خود پی ببریم . …

قدم پنج

قدم 5

قدم پنجم ما چگونگی دقیق خطاهای مان را به خداوند ، به خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم   کتاب پایه : قدم پنجم ، کلید آزادی است و به ما اجازه می دهد که در زمان حال و پاک زندگی کنیم . در میان گذاشتن چگونگی دقیق خطاهایمان به ما آزادی …

قدم شش

قدم ششم

 قدم ششم ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA چه لزومی دارد چیزی را که آمادگی اش را نداریم بی جهت طلب کنیم ؟ این کار معنایش دنبال درد سر رفتن است . بارها اتفاق افتاده معتادان به دنبال اجرت …

قدم هفت

قدم هفتم

 قدم هفتم ما با فروتنی از او خواستیم تا کمبود های اخلاقی ما را بر طرف کند. انجمن معتادان گمنام NA کتاب پایه : نواقص شخصیتی و یا کمبود های اخلاقی ، همان عواملی هستند که در تمام دوران زندگی باعث درد و بدبختی ما شده اند . اگر آن ها عوامل خوشحالی …

قدم هشت

قدم هشتم

 قدم هشتم,ما فهرستی از تمام کسانی که به آن ها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آن ها شدیم.   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA قدم هشتم ، فروتنی نویافته ما را به آزمایش می گذارد . هدف ما رهایی از …

قدم نه

قدم نهم معتادان گمنام NA

 قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم ، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند . کتاب پایه : قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA این قدم …

قدم ده

قدم دهم

قدم دهم ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم .   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA ما را از زیر بار خرابکاری های در حال حاضرمان آزاد می کند . اگر در مورد نقص های مان حواس …

قدم یازده

قدم یازدهم

قدم یازدهم, ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرا یش شدیم. کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA ده قدم اول ، زمینه …

قدم دوازده

قدم دوازدهم

 قدم دوازدهم, با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم . انجمن معتادان گمنام NA کتاب پایه : خرابی های زندگی گذشته …

اسکرول به بالا