انجمن معتادان گمنام UK

قرداد ودیعه مایملک معنوی

قرداد ودیعه مایملک معنوی

قرداد ودیعه مایملک معنوی

قرداد ودیعه مایملک معنوی

از راهنمای خدمات جهانی و بولتن‌های مایملک معنوی و قرارداد ودیعه نام و آرم NA

قرارداد

   اجزاء تشکیل دهنده خدمات جهانی

________________________________________

« خدمات جهانی آن دسته از خدماتی است که با مسائل، مشکلات و نیازهای انجمن در کل سروکار دارد و به اعضاء، گروهها و جامعه در کل ارائه می‌گردد. اجزاء تشکیل دهنده خدمات جهانی عبارتند از: کنفرانس خدمات جهانی، هیئت امناء و دفتر خدمات جهانی»

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

***

  کنفرانس خدمات جهانی

________________________________________

« قسمت یا جزء آخر از ساختار خدماتی در انجمن معتادان گمنام است. و در واقع کنفرانس خدمات جهانی به نوعی مرکز سلسله اعصاب انجمن است. زیرا مکانی است که در آن هر دو سال یک‌بار نمایندگان (وکلای) مناطق، کلیه اعضاء هیئت امناء و مدیر دفتر خدمات جهانی گرد هم می‌آیند تا درباره مسائل کلی انجمن در سطح جهان تبادل نظر کرده و تصمیم‌گیری نمایند. هدف کنفرانس خدمات جهانی حمایت از انجمن در کل و اقدام و عمل بر اساس وجدان گروهی انجمن معتادان گمنام است.قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

کلیه اجزاء خدمات جهانی برای پیش‌برد منافع مشترک NA  در کنفرانس خدمات جهانی گرد هم می‌آیند. ماموریت کنفرانس خدمات جهانی این است که اتحاد انجمن در سطح جهان را توسط اقدامات زیر حفظ نماید:

 • نمایندگان (وکلای) مناطق به پشتوانه وجدان گروهی کل انجمن، راهکارهای لازم را برای پیش‌برد اعلامیه اهداف خدمات جهانی ارائه می‌کنند.
 • از طریق کنفرانس خدمات جهانی، انجمن در سراسر دنیا قادر به تبادل تجربه، نیرو و امید است و نظر جامع خود را در رابطه با مسائلی که بر انجمن معتادان گمنام تاثیر می‌گذارد، بیان می‌کند.
 • کنفرانس خدمات جهانی، مکانیسم یا راهکاری است تا از آن طریق گروههای NA بر خدمات جهانی نظارت داشته و آن را راهنمائی کنند.
 • شرکت کنندگان در کنفرانس از این طریق اطمینان حاصل می‌کنند که کلیه اجزاء تشکیل دهنده خدمات جهانی در برابر گروهها پاسخگو و مسئول باشند.
 • شرکت کنندگان از نشاط خدمت همراه با از خودگذشتگی روحیه گرفته و ثابت می‌کنند که تلاش و کوشش تک‌تک اعضاء تاثیر گذار است.»

 

***

 هیئت امناء

________________________________________

«هدف هیئت امناء انجمن معتادان گمنام، کمک به رشد و استمرار انجمن در سطح جهان است. هیئت امناء از منابع اصلی و اولیه انجمن در راستای حمایت از پیام‌رسانی است و همیشه سعی دارد تا خدمات در انجمن با بهترین کیفیت ممکن ارائه گردد. هیئت امناء ناظر بر فعالیت‌های مرکز اصلی خدمات‌رسانی انجمن یعنی همان دفتر خدمات جهانی است.

هیئت امناء بازوی خدماتی کنفرانس خدمات جهانی است و در برابر کنفرانس و نهایتاٌ طبق مفهوم دوم در برابر گروهها که دارای اختیار و مسئولیت نهایی خدمات در NA هستند، پاسخگو است. بر طبق اصل تفویض اختیار که در مفهوم سوم درباره آن صحبت شده، کنفرانس خدمات جهانی از طرف گروهها اختیار و مسئولیت ارائه خدمات موثر را به هیئت امناء تفویض کرده است.»

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

   اهداف و شرح وظایف هیئت امناء

________________________________________

•         رساندن پیام بهبودی به معتادانی که هنوز در عذاب هستند.

 • حمایت از انجمن معتادان گمنام در راستای بوجود آوردن فرصت و شانس بهبودی از اعتیاد برای همه.
 • نظارت بر کلیه فعالیت‌های دفتر خدمات جهانی به عنوان مرکز اصلی ارائه خدمات در انجمن.
 • ارائه خدمات به اعضاء، گروهها و اشخاص معتادی که خواستار بهبودی از اعتیاد هستند و کمک به جامعه جهت درک بهتر از بیماری اعتیاد و برنامه بهبودی معتادان گمنام. این کمک شامل ایجاد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با معتادان، سازمان‌ها، نهادها، دولت‌ها و جامعه می‌شود.
 • حصول اطمینان از اینکه درآمد کسب شده از مایملک معنوی و نشریات هیچ‌گاه در مسیری به غیر از پیش‌برد هدف اصلی معتادان گمنام که همان رساندن پیام بهبودی به معتادان در حال عذاب است، خرج نشود.
 • نگهداری و مدیریت درآمدی که توسط فعالیت‌های خدمات جهانی کسب می‌شود در عین رعایت 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم معتادان گمنام.
 • حفظ و نگهداری از حقوق قانونی انجمن و کنترل انحصاری: استفاده، چاپ، تکثیر و فروش نشریات و همین‌طور حفظ و نگهداری از مایملک معنوی، آرم و نشان انجمن و حق چاپ قانونی از طرف کل انجمن و طبق خواست و وجدان گروه کنفرانس خدمات جهانی.
 • کنترل و مدیریت تولید، چاپ، بازتولید و چاپ مجدد نشریات و محصولات متعلق به انجمن معتادان گمنام و ارائه آنها برای فروش به انجمن در سطح جهان و جامعه در کل با تفویض اختیار به دفتر خدمات جهانی.

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنامNA

 دفتر خدمات جهانی

________________________________________

«هدف دفتر خدمات جهانی که مرکز اصلی خدمات در انجمن است در اصل اجرای راهکارهای است که در رابطه با ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به اعضاء، گروهها، کمیته‌های خدماتی و انجمن در کل توسط کنفرانس خدمات جهانی ارائه می‌گردد.  دفتر خدمات جهانی به این مهم از طریق مکاتبه و تماس با گروهها و کمیته‌های خدماتی، چاپ و توزیع نشریات و حفظ و مراقبت از آرشیو و مایملک معنوی NA دست می‌یابد. در ضمن گزارش خلاصه فعالیت‌های مالی خدمات جهانی پس از اتمام سال مالی و حسابرسی توسط یک شرکت حرفه‌ای از طریق سایت خدمات جهانی و کنفرانس خدمات جهانی در دسترس انجمن قرار می‌گیرد.»

 

***

 تاریخچه کنفرانس و دفتر خدمات جهانی

________________________________________

«منافع مشترک ما در راس قرار دارد. بهبودی شخصی ما به اتحاد NA بستگی دارد» در هیچ کجا از ساختار خدماتی ما این سنت به اندازه جلسات کنفرانس خدمات جهانی واضح و مشهود نیست. با استفاده از 12 سنت و 12 مفهوم، کنفرانس مکانی در ساختار است که صدای کل NA در رابطه با مسائل انجمن در سطح جهان شنیده می‌شود. کنفرانس خدمات جهانی فقط مجموعه‌ای از منطقه‌های مختلف دنیا نیست بلکه خیلی فراتر از آن است و به مسائلی بیش از نیازهای اجزاء تشکیل دهنده خود می‌پردازد.  کنفرانس وسیله‌ای برای ایجاد ارتباط و اتحاد در سطح انجمن جهانی است. جلسه‌ای است که دستور آن در اصل  «منافع مشترک انجمن» در سطح جهان است.»

اقدامات کنفرانس پاسخگوی نیازهای انجمن ما با تنوع زیاد در اعضائی که از فرهنگ‌های متفاوتی می‌آیند و به زبان‌های مختلفی مکالمه می‌کنند، است و به چالش‌های مربوط به خدمات‌رسانی به گروههای NA در سراسر جهان می‌پردازد. کنفرانس در راستای منافع NA قدم بر می‌دارد و نیازهای حال و آینده انجمن را در نظر می‌گیرد.

معتادان گمنام یک برنامه جهت نجات جان معتادان است. اعضاء اولیه یا همان بنیان‌گذاران انجمن زمانی که فقط یک جلسه و یک گروه در دنیا وجود داشت، رویای تشکیل یک انجمن جهانی را در سر داشتند. این اعضاء اولیه یا بنیان‌گذاران از همان ابتدا و در زمانی که معتادان گمنام فقط در یک کشور وجود داشت و فقط به یک فرهنگ و زبان خاص تعلق داشت، ساختار خدمات جهانی را شکل دادند تا از این طریق بتوانند پیام بهبودی را به معتادان در سراسر جهان برسانند. با ایمان و اعتقاد راسخی که به واسطه تجربه شخصی‌شان از بهبودی بود، آنها در سال 1976 میلادی (مصادف با 1355 شمسی) کنفرانس خدمات جهانی را به شکل امروزی تشکیل دادند.

اما دفتر خدمات جهانی از همان ابتدای شکل گرفتن انجمن، آغاز به کار کرد. از همان ابتدا جیمی- کی که از اعضاء اصلی تشکیل انجمن و در اصل بنیان‌گذار NA بود، به عنوان مدیر خدمات جهانی شروع به فعالیت کرد. او از سال 1953 تا 1982میلادی ( 1332 تا 1361 شمسی)  به مدت 29 سال مدیر دفتر خدمات جهانی بود و در سال آخر به دلیل بیماری و کهولت سن مجبور به کناره‌گیری شد. البته قسمت اعظمی از این سال‌ها یکی دیگر از اعضاء به نام باب – ب که هنوز در قید حیات است و حدود نیم قرن پاکی دارد به عنوان معاون جیمی – کی به او کمک می‌کرد. در ضمن اینکه در این سال‌ها دفتر خدمات جهانی چند کارمند و چند خدمت‌گزار مورد اعتماد نیز داشت.

در سال 1982 میلادی ( 1361 شمسی ) شخصی به نام باب – استون که عضو انجمن نبود ولی تجربه بسیار خوب و زیادی در مدیریت داشت به عنوان مدیر خدمات جهانی استخدام شد که باعث تحول بسیار مثبتی در دفتر خدمات جهانی و انجمن NA گردید. او به مدت 9 سال مدیر دفتر خدمات جهانی بود و پس از کناره‌گیری کتابی در 540 صفحه به نام «سال‌های من با معتادان گمنام» به رشته تحریر درآورد. باب – استون در سال 1996 میلادی (1375 شمسی) چشم از جهان فروبست. لازم به ذکر است که آنتونی – ا مدیر فعلی دفتر خدمات جهانی از همان سال‌ها به عنوان معاون باب – استون شروع به کار در دفتر خدمات جهانی کرد.

پس از کناره‌گیری باب – استون دفتر خدمات جهانی برای چند سالی دست‌خوش تغییرات مداوم شد. از جمله اینکه برای حدود 3 یا 4 سال  استو – ت که گرداننده هیئت امناء وقت بود به عنوان داوطلب مدیریت خدمات جهانی را به دست گرفت. پس از آن چند نفری برای این پست استخدام شدند که نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و خیلی زود مجبور به ترک دفتر شدند. در نهایت شخصی که عضو انجمن هم نبود به نام لو – گاسپ برای چند سالی مدیر دفتر خدمات جهانی شد که البته بیشتر از حدود 4 یا 5 سال دوام نیاورد و در نهایت اخراج گردید.

در سال 2001 میلادی ( 1380 شمسی) مدیریت دفتر خدمات جهانی به طور مشترک به آنتونی – ا و جورج – ه که هر دو از حدود بیش از 15 سال پیش به عنوان معاونین باب – استون در دفتر خدمات جهانی مشغول به فعالیت بودند سپرده شد. و خانم بکی – م که سالیان دراز عضو کنفرانس خدمات جهانی و هیئت امناء بود نیز به عنوان معاون اجرایی دفتر از همان سال آغاز به کار کرد. البته در همان سال اول جورج – ه دچار سکته شدیدی شد و دیگر قادر به ادامه کار نبود. لذا از همان سال اول تا امروز آنتونی – ا و بکی – م به عنوان مدیر و معاون اجرایی دفتر مشغول به فعالیت هستند.

در طی این سال‌ها تعداد زیادی از اعضاء با رویای روزهای بهتر برای معتادان جهان سعی در گردهم آوردن اعضاء و گروههای NA از سراسر جهان کردند تا انجمنی جهانی و متحد را تشکیل دهند. آنها از طریق تجربه شخصی آموخته بودند که آن دروغ قدیمی که می‌گوید « وقتی معتاد شدید تا ابد آلوده می‌مانید» مرده است و ما بهبود پیدا می‌کنیم.اعضاء اولیه و قدیمی زحمات زیادی کشیده‌اند تا رشد و استمرار NA را در سراسر جهان تضمین کنند. این چشم‌انداز و رویا ادامه دارد و هنوز تمامی اجزاء خدمات جهانی شامل کنفرانس، هیئت امناء و دفتر خدمات جهانی به گرد هم می‌آیند تا با در میان گذاشتن نیرو، تجربه و امید خود به رشد انجمن کمک کنند. و در عین حال سعی کنند تا مسائل و مشکلات اعضاء و گروههای را که آن قدر خوش شانس بوده‌اند تا راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کنند را حل نمایند و مهم‌تر از آن سعی و کوشش را در راستای رساندن پیام به معتادان در حال عذاب افزایش دهند.

 

***

مایملک معنوی و قرارداد ودیعه چیست؟

________________________________________

«نشریات، چیپ، سکه، محصولات و آرم و نام NA متعلق به کیست؟ چه کسی اجازه چاپ و توزیع نشریات   NA را دارد؟ پولی که برای خرید نشریات و دیگر اقلام پرداخت می‌شود، چگونه هزینه می‌گردد؟ حساب و کتاب آن چگونه است؟ اگر این پول مسئولانه هزینه نشد، ما به عنوان عضو چه مسئولیتی داریم و چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ جواب این سئوالات در متن « ودیعه گذاری مایملک معنوی انجمن» یا همان “ Fellowship Intellectual Property Trust” یافت می‌شود.

ودیعه گذاری مایملک معنوی انجمن حاصل خرد جمعی و وجدان گروهی انجمن معتادان گمنام در طی سالیان طولانی در رابطه با حفظ و نگهداری نشریات، آرم و غیره….. است. هرکس که سئوالی در مورد چگونگی به وجود آمدن نشریات و تائید آن؟ مالکیت نشریات؟ چگونگی تغییر و تحول در نشریات؟ چه کسی حق چاپ آن را دارد؟ و یا با پول حاصل از فروش نشریات چه کارهای باید انجام شود؟ دارد، می‌تواند به این متن مراجعه کند. متن «ودیعه گذاری مایملک معنوی انجمن» مدرکی جامع و فراگیر است که در آن خط مشی کل انجمن در رابطه با حفظ امانت‌داری و درست‌کاری در چاپ و انتشار پیام ما و پاسخ‌گویی بدنه خدماتی مسئول چاپ و انتشار ذکر گردیده.

مفاد متن «قرارداد ویعه» در رابطه با مایملک معنوی، حق چاپ محفوظ، آرم و نام NA براساس قوانین بین‌المللی و با در نظر گرفتن اصول روحانی تهیه گردیده. و به خوبی روابط بین بدنه های خدماتی و انجمن را در جای که نشریات و آرم NA مد نظر است، پوشش می‌دهد.

انگیزه به وجود آوردن «قرارداد ودیعه» این است که اعضای فعلی و آیندگان NA از این موضوع اطمینان داشته باشند که هیچ‌کس حتی خدمات جهانی قادر به سواستفاده از مایملک معنوی NA نیست. این قرارداد بخوبی حدود اختیارات خدمات جهانی را در رابطه با نشریات و آرم NA مشخص می‌کند. نشریات، آرم و نام NA متعلق به هیچ شخص خاص، کمیته و یا هیئت خاصی نیست و برطبق «قرارداد ودیعه» از طرف کل انجمن به خدمات جهانی سپرده شده تا از آن محافظت نماید.»

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

تاریخچه و اهداف قرارداد ودیعه

________________________________________

«پایه و اساس «قرارداد ودیعه‌گذاری مایملک معنوی» در اولین همایش جهانی معتادان گمنام در سال 1971 میلادی (1349 شمسی) گذاشته شد. در آن همایش کلیه اعضاء انجمن معتادان گمنام، اعضاء هیئت امناء را مکلف به ایجاد دفتر خدمات جهانی با تعریف امروزی نمود تا این دفتر به عنوان نقطه تماس مرکزی انجمن، آرشیو نگهداری اطلاعات و ناشر نشریات انجمن در سراسر دنیا عمل کند. از آن زمان تا کنون دفتر خدمات جهانی به عنوان تنها ناشر مجاز نشریات، تولید کننده محصولات و حافظ مایملک معنوی NA از طرف انجمن در کل و به عنوان بازوی اجرایی هیئت امناءعمل کرده است.

در کلیه راهنما‌های خدماتی که اولین آن به نام « درخت NA » در سال 1975 میلادی (1353 شمسی) و آخرین آن به نام « راهنمای خدمات جهانی» که اخیرا چاپ شده است، نقش دفتر خدمات جهانی از قرار زیر تعریف گردیده:

« وظیفه اصلی دفتر خدمات جهانی نشر و توزیع نشریات NA است که شامل چاپ، نگهداری و توزیع کلیه نشریات موجود می‌گردد»

در سال 1982 میلادی(1360 شمسی) و همین‌طور سال 1988 میلادی(1366 شمسی) و سه سال بعد در سال 1991 میلادی ( 1369 شمسی) این تصمیم در رابطه با دفتر خدمات جهانی و شرح وظایف آن مورد تائید وجدان گروه کنفرانس خدمات جهانی و نمایندگان (وکلای) مناطق مختلف از سراسر جهان قرار گرفت.

بیانیه زیر از طرف کنفرانس خدمات جهانی و وکلای مناطق مختلف در رابطه با دفتر خدمات جهانی و وظایف آن صادر گردیده است:

 • بدین وسیله تائید و تصویب می‌گردد که مالکیت کلیه مایملک معنوی و نشریات انجمن NA که تا کنون تولید و چاپ گردیده و یا در آینده تولید و چاپ خواهد شد در اختیار دفتر خدمات جهانی قرار می‌گیرد تا از طرف کل انجمن معتادان گمنام، آنها را نزد خود به امانت نگهداری کند.
 • تائید و تصویب می‌گردد تنها ناشر، تولیدکننده و توزیع کننده نشریات NA از قبیل کتاب، پمفلت، کتابچه، چیپ، سکه و هر نوع محصولی با آرم یا نام NA دفتر خدمات جهانی است.
 • دفتر خدمات جهانی و هیئت امناء وظیفه محافظت از کلیه مایملک معنوی NA را به عهده دارند و موظف هستند در صورت لزوم از طریق قانون بر علیه هرنوع سواستفاده از مایملک معنوی اقدام نمایند.

تبصره 1: شکل و فرم محصولات و نشریات که شامل ظاهر، طراحی، حروف‌چینی، کیفیت کاغذ، صحافی و جلدسازی، و غیره ….. می‌شود بر طبق صلاح‌دید دفتر خدمات جهانی تعیین می‌گردد.

تبصره 2: هر نوع قرارداد اجاره، اخذ مجوز، جزئیات تولید، کمیت تولید و موجودی انبار، طرف معامله و قرارداد، نحوه توزیع و فروش، قیمت‌گذاری نشریات و محصولات و غیره به عهده دفتر خدمات جهانی گذاشته می‌شود تا بر طبق صلاح‌دید خود عمل کند.»

 

***

 مستندات «قرارداد ودیعه

________________________________________

«این سند روابط بین انجمن NA، نمایندگان (وکلای) مناطق که در کنفرانس خدمات جهانی گرد هم می‌آیند و دفتر خدمات جهانی را بر اساس اصول انجمن و قوانین بین‌المللی موجود تنظیم و تعریف می‌کند.

 • از طریق نمایندگان (وکلای) مناطق، گروههای NA تصمیمات لازم را در کنفرانس خدمات جهانی در رابطه با تهیه، تائید و انتشار نشریات از طرف کل انجمن می‌گیرند. پس از آن نشریه تائید شده به ودیعه در اختیار دفتر خدمات جهانی گذاشته می‌شود تا آن را طبق اختیاراتی که به او محول گردیده چاپ و توزیع کند. چاپ و توزیع این نشریه در راستای منافع انجمن معتادان گمنام در کل است و به انجمن در پیش برد هدف اصلی و رساندن پیام به معتادانی که هنوز در عذابند کمک می‌کند. لذا در این قرارداد از نظر قانونی نمایندگان (وکلا) از طرف گروهها « ودیعه گزار » ، دفتر خدمات جهانی « ودیعه پذیر » و انجمن در کل « ذینفع » به حساب می‌آیند.
 • محصولات دیگر از قبیل چیپ، سکه، مجله، لیوان، تی‌شرت و غیره…… همگی مایملک خدمات جهانی است که حک آرم NA بر روی آنها طبق «قرارداد ودیعه» امکان پذیر است.
 • طبق این قرارداد مسئولیت ثبت، نگهداری و محافظت از آرم انجمن و نشریات آن به عهده خدمات جهانی است و این اختیار را به خدمات جهانی می‌دهد تا درآمد حاصل از فروش نشریات و دیگر اقلام را برای آموزش و دست‌یابی به اهدافی که در «بیانیه اهداف» انجمن ذکر گردیده، مصرف کند و در ضمن هزینه‌های خود و هزینه تولید را از این طریق پرداخت نماید.
 • طبق این قرارداد خدمات جهانی مجاز است به گروههای تازه تاسیس یا اجزائی از ساختار که توانائی مالی ندارند، نشریات رایگان یا با تخفیف ارائه کند.
 • تعیین نرخ فروش به عهده خدمات جهانی سپرده شده است.»قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

بهره‌ برداری از درآمد

________________________________________

« از درآمد حاصله، دفتر خدمات جهانی موظف است که خدمات زیر را به کل انجمن ارائه کند:

 1. دفتر خدمات جهانی باید هزینه‌های سازمان‌دهی، اداری و حمل ونقل و اسکان کنفرانس خدمات جهانی معتادان گمنام را پرداخت کند.
 2. دفتر خدمات جهانی باید به معتادان خواهان بهبودی و گروههای آنها در راستای بهبودی از بیماری اعتیاد خدمات رسانی کند. و همین‌طور کمک کند تا جامعه در کل، درک بهتری از اعتیاد و برنامه معتادان گمنام داشته باشد. این کمک‌ها می‌تواند شامل ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با معتادان، سازمان‌ها، نهادها، دولت‌ها و جامعه در کل باشد.
 3. چاپ و نشر و توزیع مجلات و خبرنامه‌های دوره‌ای که توسط کنفرانس خدمات جهانی تهیه می‌گردد.
 4. دفتر خدمات جهانی مجاز نیست که از درآمد حاصله یا از قدرت ودیعه گذاشته شده نزد خود در راستای کاری به غیر از پیش‌برد هدف اصلی انجمن که همان رساندن پیام به معتاد در حال عذاب است، استفاده کند.

تبصره 1: دفتر خدمات جهانی باید سالی یک بار گزارش مالی خود و شعبات خود را در اختیار کنفرانس خدمات جهانی قرار دهد.

تبصره 2: اعضاء و گروهها می‌توانند از طریق وکلای منطقه همان‌گونه که در کتاب راهنمای خدمات محلی شرح داده شده است بر تصمیمات کنفرانس و دفتر خدمات جهانی تاثیر گذارند.»

 

***

نام و آرم رسمی انجمن

________________________________________

«چهار علامت زیر علائم ثبت شده و قانونی انجمن هستند.

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

نکاتی چند در مورد استفاده از آرم NA

________________________________________

«استفاده از آرم NA وقتی مجاز است که نشان‌گر جدیت هدف اصلی ما باشد و براساس اصل روحانی گمنامی. استفاده از آرم یا نام NA توسط گروهها، کمیته‌ها و یا ساختار خدماتی زمانی که ممکن است برای انجمن در کل تعهد قانونی یا بار مالی به همراه داشته باشد، مجاز نیست.

 • استفاده از آرم و نام NA نباید تائید، تبلیغ، سرمایه‌گذاری یا وابستگی به هیچ سازمان خارجی را القاء کند.
 • آرم و نام NA نباید در ارتباط یا مشترک با هیچ نهاد قانونی، سیاسی، پزشکی یا مذهبی استفاده شود. یا به همراه شعارها، متون یا مقالات آنها استفاده گردد.
 • آرم و نام NA نباید به گونه‌ای استفاده شود که باعث بی‌احترامی به سازمان‌های دیگر یا گروههای NA و انجمن در کل گردد.
 • آرم و نام NA نباید به گونه‌ای استفاده شود که باعث بروز یا تداخل انجمن با مباحث اجتماعی شود.
 • آرم و نام NA نباید بر روی نشریات بهبودیی که ممکن است بعضی گروهها، نواحی یا مناطق تهیه می‌کنند، درج گردد.»

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

سئوالات متداول در انجمن در مورد مایملک معنوی

________________________________________

 1- مایملک معنوی انجمن چیست؟

سندی قانونی است که رابطه بین خدمات جهانی معتادان گمنام و کل انجمن را بیان می‌کند. و در کل بیان گر آن است که حق چاپ و امتیاز نشریات، چیپ، سکه، محصولات و در کل هر چیز که آرم NA دارد، و همین‌طور خود آرم و نام NA به دفتر خدمات جهانی واگذار گردیده است. دفتر خدمات جهانی از طریق کنفرانس خدمات جهانی و وکلای منطقه در برابر کل انجمن پاسخگو است.

 

2- چرا آرم و نام NA باید از طریق خدمات جهانی محافظت گردد؟

به این دلیل که آرم و نام انجمن همیشه در مالکیت انجمن باقی بماند. یکی از وظایفی که از طریق کنفرانس خدمات جهانی و وکلای مناطق به عهده خدمات جهانی سپرده شده است حمایت از مایملک انجمن از طرف کل NA است.

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

3- چه کسانی مجاز به استفاده از آرم و نام NA هستند؟

تنها گروهها، کمیته‌های خدماتی و در کل ساختار خدماتی و دفتر خدمات جهانی اجازه استفاده از آرم و نام NA را دارند. زیرا فقط آنها هستند که به مالک آرم و نام NA یعنی انجمن در کل پاسخگو هستند. این مسئله در مورد استفاده از آرم یا نام NA در اینترنت، اطلاعیه، محصولات، بنر و غیره نیز صدق می‌کند.

 

4- آیا اعضاء، گروهها، نواحی یا مناطق می‌توانند نشریات NA را در سایت اینترنتی بگذارند یا آن را از طریق پست الکترونیک برای افراد زیادی ارسال نمایند؟

دفتر خدمات جهانی تنها ناشر منحصر به فرد نشریات NA است و به همین دلیل هیچ شخص یا گروهی اجازه چاپ یا قرار دادن نشریات را در سایت‌های اینترنتی ندارد زیرا این مسئله باعث زیر پا گذاشتن قانون « حق چاپ محفوظ » می‌گردد و می‌تواند منافع انجمن در کل را به خطر بیاندازد. دفتر خدمات جهانی در حال حاضر توسط قرار دادن پمفلت‌ها در سایت رسمی خود www.na.org و لینک دادن آن به سایت‌های مناطق مختلف مشغول بررسی این موضوع است. تا به فواید یا مضرات آن بیشتر پی ببرد.

 

5- من یک عضو انجمن هستم، آیا آرم انجمن متعلق به من نیست؟ آیا می‌توانم از این آرم هر جا که دلم خواست، مثلا در سایت شخصی‌ام استفاده کنم؟

خیر. این که شما عضو انجمن هستید به این معنی نیست که مالک آرم یا نشریات NA هستید. انجمن معتادان گمنام مالک آرم و نشریات NA است و شما فقط یک نفر از کل اعضاء موجود هستید. در عمل و به عنوان مثال یک سهم از سهام انجمن متعلق به شما است و نه کل NA . این یک سهم به شما اجازه و توانائی می‌دهد تا به همراه دیگر اعضاء در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد نحوه استفاده از مایملک انجمن شرکت کنید. عضو در برابر کل انجمن پاسخگو نیست. البته یک عضو اجازه دارد از آرم انجمن در حد یک یا دو عدد بر روی جنسی برای مصرف شخصی خود استفاده کند. مثلا می‌تواند یک عدد انگشتر یا گردن‌بند یا هر چیز دیگر برای مصرف شخصی خود با آرم انجمن درست کند.

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

6- آیا می‌توانیم از آرم NA در کنار آرم سازمان‌های دیگر استفاده کنیم؟

خیر. استفاده به این طریق هم خلاف اصول است و هم خلاف قوانین ثبت آرم.

***

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا