انجمن معتادان گمنام UK

تسلیم

تسلیم

تسلیم

تسلیم

تسلیم اصل روحانی دلخواه من است و هر وقت آن را به کار می گیرم اغلب متوجه می شوم که اگر قبلا آن را تمرین کرده بودم کلی از درد و رنجهایم کاسته شده بود.
یکی از راه های تسلیم شدن، سپردنِ زندگی ام به مراقبت نیروی برتر است. واقعا خارق العاده است که هر وقت از نیروی برترم درخواستی می کنم، پاسخی نیز دریافت می نمایم – البته این پاسخ همیشه آنچه که من خواسته باشم نیست. هر چند که اگر تسلیم باشم برایم کارایی خواهد داشت.هفت سال پیش وقتی که با استفاده از کتاب کارکرد قدمها مشغول کارکرد آنها با راهنمایم بودم، پاسخِ دعاهایم اغلب شاملِ تسلیم بودن در مقابل شرایط موجود و پاسخ دادنِ مکتوب به سؤالاتِ قدمی بود که درآن مرحله مشغول کارکردنش بودم. انجام این کار نگرشی در من ایجاد می کرد که برایم قابل پذیرش و درک بود.
در یکی از این مواقع وقتی داشتم قدم یک را کار می کردم،بین من و کسی که دوستش دارم، مشکل ایجاد شده بود و من تا می توانستم طی کارکردِ قدم یک، در موردِ آن نوشتمو در نهایت دریافتم، آنچه که به دنبالش بودم یک راه حلِ مسالمت آمیز بود که بتواند دلشورۀ مرا از بین ببرد. من نمی توانستم برداشتِ طرف مقابل را تغییر دهم و بنابراین تسلیمِ این واقعیت شدم که نباید سعی کنم حرف خودم را به اثبات برسانم. یاد گرفتم در آینده با این شخص و در رابطه با این موضوعِ بخصوص، متفاوت عمل کنم. اهمیتِ در آرامش بودن از این که من آن شخص را متقاعد کنم حق بامن است، به مراتب بیشتر است.
علاوه بر این، تسلیم مرا در لحظه نگه می دارد. بیماریِ من اوقاتی را که من از گذشته پشیمان بوده و نگرانِ آینده باشم بسیار دوست دارد. ترسهای خودمحورانه در ریشۀ بیماری مان قرار دارند. من سهم خود را از پشیمانی از گذشته و در انتظار فاجعه های آینده بودن انجام داده ام. اما زمانی که بتوانم در لحظه بوده و عاجز بودنم را در مقابلِ گذشته و آینده اقرار کنم، قادر به داشتن آرامش و احساس رضایت درونی خواهم بود.
یک روز درهمان اوایل که در یک مرکز بازپروری اقامت داشتم، درحیاط پشت با یکی از بیماران دیگر مشغول کشیدن سیگار بودیم و او از من خواست تا مفهوم موفقیت را از نقطه نظرم تشریح کنم. بعد از چند لحظه تفکر به او گفتم که برای من موفقیت بدین معنی است که بتوانم شبها سرم را روی بالش گذاشته و احساس آرامش کنم و تسلیم بودن در مقابلِ عاجز بودنم، این توانایی را برایم فراهم می کند. شاید به همین
دلیل باشد که «تسلیم » اصل روحانیِ دلخواهِ من است – چرا که به من اجازه می دهد احساس کنم زندگیِ موفقی دارم.

منبع : مجله na way

نویسنده:کتی وای.
بارسلونا، اسپانیا

Surrender
The NA Way
Magazine,
2007 April
Cathy Y,
Barcelona,Spain

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا