انجمن معتادان گمنام UK

اطلاع رسانی و عضو NA

اطلاع رسانی و عضو NA

اطلاع رسانی و عضو NA

اطلاع رسانی و عضو NA

رساندن پیام NA یکی از قسمتهای مهم بهبودی بسیار اعضاء ما است و به برخی از ما کمک نموده تا توانائی ها را کشف و گسترش دهیم  پیام بهبودی NA با حمایت و می تواند به بسیاری از مردم برسد. شرکت در کمیته اطلاع رسانی به شما این فرصت را می دهد که تغییر مثبتی در زندگی دیگران ایجاد کنید .

 

اطلاع رسانی چیست ؟

 

نقش کمیته اطلاع رسانی حصول اطمینان از این است که اطلاعات دقیق و روشنی در مورد na در دسترس عموم قرار گیرد . امروزه تقاضا برای دریافت اطلاعات در مورد انجمن ما از همیشه بیشتر است . عضویت در کمیته ای که معتادان در حال عذاب را به انجمن ما راهنمایی می کنند به همراه خود پاداشی معنوی دارد که نمی توان آن را توصیف کرد و فقط باید تجربه نمود .

 

مسئولیت عضو NA چیست ؟

هر زمان که ما در مجامع خود را عضو NA معرفی می کنیم باید متوجه مسئولیت و رفتار خود نیز باشیم . این خود یک اطلاع رسانی است. چرا که هر یک از ما از دیدگاه افرادی که با برنامه ما آشنا نیستند یک نماینده NA به حساب می آییم .

مثلا کوشش ما در تمیز و مرتب نگاه داشتن محل برگزاری جلساتمان تاثیر بسزائی در برداشت دیگران از NA در کل دارد نوعی دیگر از خدمات اطلاع رسانی زمانی به وقوع می پیوندد که از ما در خواست می کنند که در مورد معتادان گمنام در یک جلسه رسمی صحبت کنیم. وقتی چنین درخواستی شد باید یک عضو کمیته اطلاع رسانی در جریان قرار گیرد. اگر عضو کمیته اطلاع رسانی در دسترس نباشد در آن صورت چنین در خواستی باید به نماینده خدمات گروه (GSR) و یا گرداننده جلسات منطقه ای ارائه گردد.

ما کلیه درخواستها را به این صورت مورد توجه قرار میدهیم، زیرا هر یک از آنها مهم هستند و باید به شکلی صحیح و سریع به آنها توجه شود. وقتی از شما چنین درخواستی شد، توجه داشته باشید که مخاطب این درخواست فقط یک عضو نیست بلکه متوجه معتادان گمنام در کل می باشد.

 

برای ادامه مطلب پمفلت را از مسئول نشریات گروه های انجمن تهیه نمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا