انجمن معتادان گمنام UK

قدم ها

قدم ها

قدم دوازدهم

قدم دوازدهم

قدم دوازدهم  قدم دوازدهم,قدم دوازده,قدم ۱۲,انجمن معتادان na با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم . انجمن معتادان گمنام NA کتاب پایه : قدم دوازدهم,قدم دوازده,قدم ۱۲,انجمن معتادان na خرابی های زندگی گذشته …

قدم دوازدهم ادامۀ مطلب »

قدم یازدهم

قدم یازدهم

قدم یازدهم  قدم یازدهم,معتادان,گمنام NA,قدم یازده,قدم ۱۱ ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرا یش شدیم. کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA ده قدم اول ، زمینه …

قدم یازدهم ادامۀ مطلب »

قدم دهم

قدم دهم

قدم دهم  قدم دهم ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم .   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA قدم دهم ، ما را از زیر بار خرابکاری های در حال حاضرمان آزاد می کند . اگر در مورد نقص های مان حواس …

قدم دهم ادامۀ مطلب »

قدم نهم معتادان گمنام NA

قدم نهم معتادان گمنام NA

قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم ، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند . کتاب پایه : قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA این قدم …

قدم نهم معتادان گمنام NA ادامۀ مطلب »

قدم هشتم

قدم هشتم

قدم هشتم قدم هشتم,معتادان گمنام NA,قدم هشت,قدم ۸ ما فهرستی از تمام کسانی که به آن ها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آن ها شدیم.   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA قدم هشتم ، فروتنی نویافته ما را به آزمایش می گذارد . هدف ما رهایی از …

قدم هشتم ادامۀ مطلب »

قدم هفتم

قدم هفتم

قدم هفتم  قدم هفتم ما با فروتنی از او خواستیم تا کمبود های اخلاقی ما را بر طرف کند. انجمن معتادان گمنام NA کتاب پایه : نواقص شخصیتی و یا کمبود های اخلاقی ، همان عواملی هستند که در تمام دوران زندگی باعث درد و بدبختی ما شده اند . اگر آن ها عوامل خوشحالی …

قدم هفتم ادامۀ مطلب »

قدم ششم

قدم ششم

قدم ششم  قدم ششم ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA چه لزومی دارد چیزی را که آمادگی اش را نداریم بی جهت طلب کنیم ؟ این کار معنایش دنبال درد سر رفتن است . بارها اتفاق افتاده معتادان به دنبال اجرت …

قدم ششم ادامۀ مطلب »

قدم 5

قدم پنجم

قدم پنجم  قدم پنجم ما چگونگی دقیق خطاهای مان را به خداوند ، به خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم   کتاب پایه : قدم پنجم ، کلید آزادی است و به ما اجازه می دهد که در زمان حال و پاک زندگی کنیم . در میان گذاشتن چگونگی دقیق خطاهایمان به ما آزادی …

قدم پنجم ادامۀ مطلب »

قدم 4

قدم چهارم

قدم چهارم  قدم چهارم ما یک تراز نامه اخلاقی بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم . کتاب پایه :   هدف از تهیه یک ترازنامه بی باکانه و جستجوگرانه اخلاقی این است که سردرگمی و دوگانگی خود را طبقه بندی کنیم ، تا بدین وسیله به ماهیت اصلی خود پی ببریم . …

قدم چهارم ادامۀ مطلب »

قدم سوم

قدم سوم

قدم سوم  قدم سوم ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم ، بسپاریم.   کتاب پایه : به عنوان معتاد ما زندگی و اراده خود را بارها به یک قدرت مخرب سپرده ایم ، اراده و زندگی ما بوسیله مواد مخدر …

قدم سوم ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا