انجمن معتادان گمنام UK

کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

کتابچه گروه

کتابچه گروه

کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

مقدمه………………………………………………………………………………۱

یک گروه NA چیست؟…………………………………………………………….۲

گروه همیشگی (خانگی) چیست؟……………………………………………..۴

چه کسی می تواند یک عضو باشد؟……………………………………………۵

جلسات «باز» و «بسته» کدامند؟……………………………………………….۶

در چه مکان هایی می توان جلسات NA را برگزار کرد؟……………………….۷

چه نوع فورمت هایی را می توانیم در جلسات استفاده کنیم؟………………۹

جلسات مشارکت. جلسات عنوان دار……………………………………………۹

جلسات آموزش جلسات سخنرانی………………………………………………۹

جلسات تازه واردانجلسات سؤال و جواب بسط و توسعه فورمت……………۱۰

چه نوع نشریاتی باید استفاده کرد؟……………………………………………۱۱

جلسه اداری گروه چیست؟……………………………………………………..۱۲

کارها چگونه انجام می شوند؟………………………………………………….۱۳

ما چگونه خدمتگزار گروه را انتخاب می کنیم؟…………………………………۱۴

گروه به چه خدمتگزارانی نیاز دارد؟…………………………………………….۱۵

منشی……………………………………………………………………………..۱۵

خزانه دار……………………………………………………………………………۱۶

نماینده خدماتی گروه (رابطه بین گروه)………………………………………..۱۷

على البدل نماینده خدماتی گروه……………………………………………….۱۹

چرخش و تداوم……………………………………………………………………۱۹

مسئولیت های یک گروه NA چیست؟…………………………………………۲۰

گروه ما چگونه میتواند از خدمات دیگر NA حمایت کند؟……………………..۲۱

گروه ما چگونه می تواند بهتر به جامعه خدمت کند؟…………………………۲۲

گروه چگونه می تواند مشکلات خود را حل کند؟……………………………..۲۳

نمونه فورمت جلسات……………………………………………………………۲۵

چک لیست – شروع یک گروه جدید …………………………………………..۲۸

 

کتابچه گروه

کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

یک گروه NA

 

مقدمه گروه های معتادان گمنام خود به حاکم هستند (در سنت های دوازده گانه لغت مستقل استفاده شده است). یک گروه می تواند به امور خود هرگونه که اعضاء آن تشخیص می دهند رسیدگی کند، به شرط آن که اعمال گروه، تأثیر منفی بر دیگر گروه ها و انجمن در کل نگذارد. پس چیزی که ما اینجا ارائه میکنیم «کتاب قانون» نیست، بلکه تجارب مشترک تعداد زیادی از گروههای ما است که در برگزاری جلسات و انجام کار موفق بوده اند. این قسمت به اعضاء جدیدتر کمک می کند تا بهتر درک کنند که چه کسی، چکار میکند تا گروه ها برپا باشند، و آنها چگونه می توانند به این امر کمک کنند. به اعضاء باتجربه تر نیز تصویری از مسائل و فعالیت های گروه ها را ارائه می کند. اما فرقی نمی کند که ما چه مقدار اطلاعات در این بخش بگنجانیم، زیرا شما باز هم به این نتیجه خواهید رسید که بهترین منبع راهنمایی برای این گروه، در خود گروه نهفته است. راههای زیادی برای انجام کارها در معتادان گمنام وجود دارد. و همان طور که هر یک از ما شخصیت جداگانه ای داریم، به همان شکل گروه ها هم هویت مخصوص به خود را به دست می آورند، و راه مخصوص به خود را جهت انجام کارها در پیش می گیرند، و سلیقه و طریق خاص خود را پیدا می کنند. این دقیقا همان چیزی است که باید باشد. در NA ما اتحاد را تشویق می کنیم نه یک شکلی و یک نواختی را. این بخش سعی در گفتن تمام چیزهایی که میتوان در مورد اداره یک گروه NA گفت را ندارد. چیزی که شما در این بخش خواهید یافت، پاسخ های مختصر به تعدادی از سؤالات اساسی می باشد، مثلا: یک گروه NA چیست؟ کارها به چه شکل انجام می شود؟ گروهها چگونه جلساتی می توانند داشته باشند؟ وقتی مشکلی پیش می آید، چگونه می توان آن را حل کرد؟ ما امیدواریم این بخش برای گروه شما که خواهان به انجام رساندن هدف اصلی اش یعنی: رساندن پیام به معتادان در حال عذاب، مفید واقع گردد. یک گروه NA چیست؟ وقتی که دو یا چند معتاد گرد هم آیند و به یکدیگر برای پاک ماندن کمک کنند، ممکن است که یک گروه معتادان گمنام شکل گرفته باشد.

 

در ذیل شش نکته که بر اساس سنتهای ما، یک گروه معتادان گمنام را تشریح می کنند، ذکر گردیده است.

کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

۱٫ همه اعضاء معتادان به مواد مخدر باشند، و هر معتاد به مواد مخدری نیز مناسب عضویت است.

۲. به عنوان یک گروه، متکی – بخود باشد.

٣. به عنوان یک گروه ، تنها هدف آنها کمک به بهبودی دیگر معتادان مواد مخدر از طریق به کارگیری قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام باشد.

۴. به عنوان یک گروه، هیچ وابستگی خارج از معتادان گمنام نداشته باشد.

۵. به عنوان یک گروه، هیچ عقیده ای درباره مسائل خارجی ارائه نکنند.

۶. به عنوان یک گروه، خط مشی روابط عمومی آنها بنا بر اصل جاذبه باشد تا تبلیغ.

در ذکر شش مورد قبل که باعث تمایز یک گروه NA از انواع دیگر گروه ها می گردد، ما بیشتر از هر جای دیگر در نشریات خدماتی خود، بر روی اعتیاد به مواد مخدر تأکید کرده ایم. این بدان خاطر است که گروه های معتادان گمنام نمیتوانند برای همه مردم همه چیز باشند، و در همان حال حس همسانی و همدلی که معتادان مواد مخدر نیاز دارند تا راه بهبودی را بیایند، نیز ارائه دهند. بدین طریق توسط شفاف سازی شرایط عضویت در گروه ها و هدف اصلی آنها، می توانیم یک بار و برای همیشه رها شویم تا توسط به کارگیری انبوه نشریات خدماتی خود بر روی رهایی از بیماری اعتیاد تمرکز نماییم.

 

و مطمئن باشیم که گروه های ما زمینه کافی را جهت به وجود آوردن احساس تعلق و همدلی برای کسانی که خواهان بهبودی هستند فراهم می کنند. گروههای NA از معتادانی تشکیل می شود که می خواهند یکدیگر را در بهبودی، پیام رسانی مستقیم به دیگر معتادان، و شرکت در فعالیتها و خدمات NA در کل حمایت کنند. یکی از راه های اصلی که یک گروه NA استفاده می کند تا این وظایف را به انجام برساند، برگزاری جلسات NA است که در آن معتادان می توانند تجارب بهبودی را با یکدیگر در میان بگذارند و در همان حال از یکدیگر حمایت کنند، و این پیام را نیز به دیگران برسانند.

کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

بعضی گروه ها هفته ای یک جلسه برپا می کنند و بعضی دیگر چند جلسه در هفته دارند. کیفیت یک جلسه NA بستگی مستقیم به نیرو و همبستگی گروه برگزار کننده آن جلسه دارد. گروههای NA . نه جلسات NA، بنیاد و اساس ساختار خدماتی در NA هستند. گروه های NA برای تصمیم گیری های خدماتی و مسائلی که مستقیم بر روی آنها، یا کار آنها در جلسات و یا بر روی هویت NA به طور ریشه ای اثر می گذارد، مسئول هستند. برای مثال، نشریات جدید NA توسط نمایندگان منطقه ای در کنفرانس خدمات جهانی، فقط بعد از این که نمایندگان منطقه از گروه های خود راهنمایی ها و نظرات لازم را دریافت کردند، مورد تأیید قرار می گیرند. همین طور طبق متن مفهوم خدماتی دوم پیشنهاد در مورد تغییر دوازده قدم، دوازده سنت، نام، طبیعت و ذات، و یا هدف NA باید مستقیم از طرف گروهها تأیید گردد. تا بتوان آنها را به کار بست. گروه ها تماس خود را با بقیه انجمن معتادان گمنام از طریق انتخاب نمایندگانی جهت شرکت از طرف گروه در ساختار خدماتی NA حفظ می کنند. مراسلات از طرف دفتر خدمات جهانی که شامل فصلنامه NA WAY نیز میشود، گروه های NA را در مورد مسائلی که بر روی انجمن در سطح جهان اثر می گذارند، آگاه می کند. اگر گروه شما مجله NA WAY را دریافت نمی کند، از منشی خود بخواهید تا در این رابطه با دفتر خدمات جهانی تماس بگیرد.

کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

هدف اصلی یک گروه NA رساندن پیام بهبودی به معتاد در حال عذاب است. گروه این فرصت را برای هر یک از اعضاء فراهم می کند تا بتوانند تجارب خود و معتادان دیگری را که در حال آموختن راه بهتری برای زندگی کردن بدون مصرف مواد مخدر هستند بشنوند و به مشارکت بگذارند. گروه وسیله اصلی رساندن پیام می باشد. و مجموعه ای را فراهم می آورد که تازه واردان بتوانند با معتادان در حال بهبودی همسانی پیدا کنند و فضای لازم جهت بهبودی را بیابند.

کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

بعضی مواقع گروههای خاصی در NA شکل می گیرند تا احساس همسانی مضاعفی را برای معتادانی که نیازهای خاصی دارند فراهم کنند. برای مثال امروزه، گروه های زیادی فقط برای مردان، زنان و با هم جنس بازان وجود دارند. اما تمرکز و محوریت تمام گروه های NA . حتی اگر توسط افراد بخصوص برگزار گردد . فقط بر روی بهبودی از اعتیاد می باشد، و هر معتادی میتواند در آن شرکت کند. جلسات NA واقعه یا رویدادهایی هستند که در آن معتادان تجربه خود در رابطه با بهبودی و بکارگیری دوازده قدم را با یکدیگر در میان می گذارند. در حالی که اکثر جلسات NA توسط گروه های NA میزبانی و حمایت می گردند، اما در همان حال جلسات NA از نوع دیگری دائم در حال برگزاری می باشند. مانند جلسه ای غیررسمی بین چند دوست، یا در جلسات بزرگ سخنرانی در ناحیه یا منطقه، یا در همایش ها، یا در مدارس، زندان ها و غیره. گروه NA یک موجودیت است، و جلسه NA یک واقعه و رویداد. جلسات NA میتوانند بدون حمایت و میزبانی گروه های NA نیز برپا شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا