انجمن معتادان گمنام UK

پلکان بهبودی

پلکان بهبودی

پلکان بهبودی

پلکان بهبودی

چیزهای بد ممکن است برای ما و در اطراف ما روی دهند اما ما مجبور نیستیم در آنها غرق شویم. ما در NA راه بهتری از فرو رفتن در باتلاق اعتیاد را برای مواجه شدن با زندگی آموخته ایم.

این راه کار کردن برنامه نامیده می شود: شرکت در جلسات، کار کردن قدمها با  یک راهنمای خدمت کردن و پروراندن ایمان به یک نیروی برتر ، هر یک از این عناصر برای مواجه شدن با احساس پایمال شدن و ناتوانی که خیلی اوقات به طور ساده در زندگی پیش می آید، حیاتی هستند. استراتژی نابودی این است که به خود اجازه دهیم به طور مداوم مغلوب بحران ها شویم.

ما می توانیم کار بهتری کرده و مجبور نیستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم . در جلسات NA ما تجربه، نیرو و امیدمان را به مشارکت می گذاریم ، همین طور ترس هایمان را ، هیچ چیز اطمینان بخش تر از شنیدن داستان خودمان از زبان معتاد دیگری نیست.

این به ما اجازه می دهد که ببینیم تنها نیستیم با چنان عجیب و غریب نیستیم که مستحق انزوا و افسردگی باشیم. NA خانواده معتادان است. هر چه بیشتر در جلسات شرکت کنیم، بیشتر می آموزیم و بیشتر احساس تعلق می کنیم حتی اگر هیچ کس در دنیای شما، شما را آن طور که هستید نپذیرد NA این کار را می کند زیرا هر یک از ما از جایی شروع کرده ایم که شما هم شروع کرده اید.

کار کردن قدمها با یک راهنما بخش مهم دیگری از بهبودی است ، ما می آموزیم که صادقانه به خود نگاه کنیم و رازهایمان را با یک معتاد دیگر مشارکت کنیم. ما شروع به پرورش مجموعه ای از ابزارها برای مواجه شدن با ترس ها و خود کم بینیمان می کنیم.

گرچه موقعیت های شخصی ما ممکن است متفاوت باشد اما در می یابیم که مشکلات ما چندان متفاوت نیست. نقطه مشترکی که ما داریم اعتیاد و بهبودی مان است.

تجربه راهنمای ما که به سختی بدست آمده مانند یک داروی نیروبخش برای روح ماست و به ما این امید را می دهد که ما نیز می توانیم بهبود یابیم. .

قدمها بخشی از پلکان خرد و فروتنی است ، خدمت کردن با یادآوری این که از کجا آمده ایم به بهبودی ما کمک می کند. پاسخ گویی به تلفن ها، گرداننده جلسه شدن، چای درست کردن، بازدید از بیمارستان ها و زندان ها، همه با دور کردن ما از عادت خود بینی، بهبودی را استحکام می بخشند.

ما خود را در هر تازه واردی می بینیم و با معجزه کوچکی، آنها نیز با نگاه کردن به ما، امید را  می بینند. صحبت با یک تازه وارد بعد از جلسه ایجاد دوستی می کند و به او احساس خوشایندی می دهد. ما امروز اینجا هستیم زیرا کسی قبلا راه را برای ما هموار کرده است. لبخند زدن به یک تازه وارد هزینه ای برای ما ندارد اما برای او ارزش زیادی دارد .

ما شروع به اعتماد به یک نیروی برتر بر اساس درک خود می کنیم ، همین که درک می کنیم که امکان ندارد ما از روی کره زمین به فضا پرتاب شویم، می فهمیم که نمی توانیم نیروی برتر خود را نیز انکار کنیم. می توانیم به تدریج یاد بگیریم خودمان را آن طور که هستیم بپذیریم و بتوانیم خود را ببخشیم ، همان طور که از سوی دیگران پذیرفته و بخشیده می شویم، می توانیم دوست داشته باشیم زیرا می دانیم که دوستمان دارند. پیر فرزانه ای گفته که انسان ها زبان خداوند هستند. پس ما در چشمان یکدیگر نیروی برتر را می یابیم . در پلکان بهبودی به ما بپیوندید .

پلکان بهبودی,باتلاق اعتیاد,رازهای یک معتاد,از زبان معتاد,نقطه مشترک اعتیاد

منبع : وب سایت : NA اریزونا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا