انجمن معتادان گمنام UK

مفهوم 5

مفهوم پنجم

مفهوم پنجم

مفهوم پنجم

” برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود ، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد. “

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

انجمن معتادان گمنام NA

کلید بکار گیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است که نیاز به انجام دارد و آسان ترین راه ، به کار گرفتن آن از همان ابتدا است .

در ابتدا وقتی که یک وظیفه خدمت را بوجود می آوریم ، باید نوع اختیاری که جهت انجام آن واگذار خواهیم کرد و نحوه پاسخ گویی آن مورد نظر قرار گیرد.

پس از آن یک خدمت گزار مورد اعتماد مشخص هیئت خدماتی ، یا کمیته باید به عنوان تنها تصمیم گیرنده و پاسخ گو برای انجام این وظیفه انتخاب گردد. این اصل ساده در تمام خدمات معتادان گمنام از گروه تا خدمات جهانی به کار گرفته می شود.

وقتی تصمیم می گیریم که یک وظیفه خدماتی خاص باید انجام شود و به وضوح می گوئیم که کدام خدمت گزار مورد اعتماد یا هیئت خدماتی یا کمیته ، اختیار انجام این وظیفه را دارد ، از سر درگمی بی مورد جلوگیری می نمائیم .

آن گاه دو کمیته نخواهیم داشت که سعی در انجام یک کار واحد داشته باشند و دوباره کاری کنند و بر سر حدود اختیارات با یکدیگر مجادله کنند.

گزارش های هر پروژه ، مستقیم از یک منبع تصمیم گیری ارائه می شود ، که حاوی بهترین اطلاعات ممکن است بدین گونه خدمات محول شده ، سریع و دقیق انجام خواهد شد ،چون دیگر پرسشی در مورد این که چه کسی مسئول انجام آن است وجود نخواهد داشت.

اگر مشکلی هم در پروژه ظهور کند ، دقیقا می دانیم برای رفع آن به کجا مراجعه کنیم . وقتی روشن می کنیم که اختیار هر مسئولیت خدماتی به چه کسی واگذار شده است ، از عهده انجام مسئولیت ها به خوبی برخواهیم آمد.

 

وقتی که محدوده تصمیم گیری را برای هر مسئولیت خدماتی تعریف کنیم ، محدوده پاسخ گویی را نیز مشخص کرده ایم . همان طور که بیشتر در مفهوم چهارم دیدیم و در مفهوم هشتم نیز با آن روبرو خواهیم شد ، پاسخ گوئی ویژگی اصلی خدمت در NA است .

وقتی به خدمت گزاران مورد اعتماد خود مسئولیت انجام وظیفه خدماتی خاصی را می دهیم ، آنها را برای اختیاری که به آنها واگذاری کرده ایم نیز پاسخگو می دانیم .از آنها انتظار داریم که در دسترس باشند ، پیوسته پیشرفت خود را گزارش کنند و با ما در مورد مسئولیت های خود مشورت نمایند. پاسخ گوئی بدان معنا نیست که به کسی اختیاری بدهیم و زود آن را پس بگیریم .

بلکه بدین معنی است که می خواهیم از تصمیم گیری های خدمت گزاران مورد اعتمادمان برای انجام وظیفه ای که بدان ها محول کرده ایم با خبر باشیم . ما می خواهیم امکان تاثیر گذاری بر تصمیمات را داشته باشیم ، به خصوص اگر مستقیما بر ما اثری داشته باشد و اطلاعات ما در مورد هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی محول شده است ، کمک می کند تا اگر مشکلی پیش آمد ، بتوانیم در اصلاح آن کمک کنیم و نقش داشته باشیم .

مفهوم پنجم کمک می کند که اختیارهای خود را در خدمت به معتادان گمنام مسئولانه واگذار کنیم . از طریق به کارگیری مفهوم پنجم ، ما با خدمت گزاران مورد اعتماد خود قرار دادی ساده و صریح می بندیم . از همان ابتدا ، آن ها می دانند که از آن ها چه می خواهیم و انتظار داریم چه تصمیماتی را خودشان بگیرند و تا چه حدی برای کار خدماتی که از جانب ما انجام می دهند ، پاسخ گویشان می دانیم .

به کارگیری مفهوم پنجم وظیفه ای نیست که آسان گرفته شود . مفهوم پنجم از ما می خواهد به دقت خدمتی را که می خواهیم انجام شود ، مورد نظر قرار دهیم ، کسی را که باید این کار را انجام دهد مشخص کنیم ، اختیار لازم جهت انجام کار را واگذار نمائیم و مراقب پاسخ گوئی برای انجام وظایف باشیم . به کارگیری آگاهانه مفهوم پنجم به سعی و کوشش نیاز دارد . اما نتایج آن به زحمتش می ارزد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا