انجمن معتادان گمنام UK

سنت چهارم سنت 4

سنت چهارم

سنت چهارم

سنت چهارم

هر گروه بایست مستقل باشد، به استثنای مواردی که برگروه‌های دیگر و NA درکل اثر بگذارند.

 

استقلال گروه‌ها، لازمه بقاى ماست. در لغت نامه، مفهوم مستقل این است: داشتن حق و قدرت حکومت بر خود، چه مستقیماً و چه با تحویل گرفتن از دیگرى، و بدون کنترل خارجى. بدین ترتیب که گروه‌ها‌ى ما بر خود حاکم هستند و تحت هیچ کنترلى ازخارج نیستند. هر گروه باید بر روی پای خود بایستد و رشد کند.

 ممکن است کسی سوال کند:آیا ما واقعاً مستقل هستیم؟ مگر ما در NA کمیته‌های خدماتی ، دفاتر و مراکز ، کمیته های اجرایی ، سرویس های تلفن اضطراری و فعالیت‌های دیگر نداریم ؟ ما از این خدمات ، برای بهبودی خود و پیشبرد هدف اصلی گروه استفاده می‌کنیم . معتادان گمنام ، انجمن زنان و مردان معتادی است که به صورت گروه ، دور هم جمع می شوند و از مجموعه‌ای از اصول روحانی برای رهایی از اعتیاد و یافتن یک روال تازه در زندگی ، استفاده می کنند . خدماتی که ذکر شد ، حاصل کار اعضایی است که با آغوش باز تجربه و کمک خود را برای آسان‌تر کردن راه ما عرضه می کنند.

 

یک گروه معتادان گمنام ، هر گروهی است که در محل و ساعت به خصوص به طور منظم و با هدف بهبودی تشکیل شود ، مشروط بر این که از قدم‌های دوازده‌گانه و سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام پیروی کند . جلسات ما معمولاً بر دو نوعند: جلساتى که ورود به آن‌ها براى همگان آزاد است و جلساتی که براى عموم آزاد نیست و فقط مخصوص معتادان است. دستور جلسه هر گروهى با گروه دیگر تفاوت دارد. در بعضى از جلسات تمام حاضران می توانند صحبت کنند، در بعضى دیگر فقط یک سخنران صحبت می کند  . بعضى، مخصوص سؤال و جواب هستند و بعضى درمورد مسئله خاصى تمرکز و صحبت می کنند.

دستور جلسه اى که در جلسات از آن استفاده مى شود، هر چه که باشد، وظیفه و نقش گروه همیشه ثابت است و آن بوجود آوردن یک محیط مطمئن و مناسب براى بهبودى فردى و تشویق و ترویج این بهبودى است. این سنت‌ها، قسمتى از یک مجموعه از اصول روحانى معتادان گمنام هستند که بدون آن‌ها NA نمی تواند وجود داشته باشد.

استقلال، به گروه‌هاى ما آزادى عمل می دهد که رأساً فضاى بهبودى را براى اعضاى خود به وجود آورند و به هدف اصلى خود جامه عمل بپوشانند. این ها دلایلى است که باعث می شود ما این چنین مراقب استقلال خود باشیم.

 

ممکن است این‌طور به نظر برسد که ما می‌توانیم در گروه‌های‌مان بدون در نظرگرفتن حرف‌هاى دیگران هر تصمیمى را بگیریم و به اجرا بگذاریم . این مطلب تا حدودى درست است، هر گروهى در امور خود آزاد است، به استثناء مواردی که برگروه‌های دیگر و NA درکل تأثیر بگذارد . مواردى که اقداماتش در سرنوشت گروه‌هاى دیگر و یا درست مانند وجدان گروه، استقلال هم می تواند تیغ دو لبه اى باشد  . از استقلال گروه‌ها، بارها براى توجیه تمرّد از سنت‌ها، سوء استفاده شده است. هر وقت که در کارها تضادى وجود داشته باشد معنایش این است که ما ازاصول‌مان غافل شده ایم. حال اگر همه چیز را بررسی و خاطر جمع شویم که در محدوده سنت‌های‌مان عمل کرده‌ایم، در صورتى که براى گروه‌هاى دیگر تکلیفى معین نکرده و چیزى را به آن‌ها تحمیل نکنیم، همچنین عواقب کار خود را نیز قبل از انجامش در نظر گرفته باشیم، در آن صورت همه چیز درست خواهد بود.

( کتاب پایه، سنت چهار )

 

سنت چهار

سنت استقلال ما اطمینان حاصل می کند تا هر گروه NA قادر باشد به بهترین نحو ممکن پیام‌رسانی کند. هر گروه برای خود تصمیم می‌گیرد و مسئولیت آن تصمیم را برعهده می‌گیرد. نتیجه این کار آن  خواهد بود که هر یک از ما قادر خواهیم بود تا با آزادی و خلاقانه بهبود پیدا کنیم. ما به راه‌هایی جهت کمک به دیگران دست پیدا می کنیم که منطقی به نظر می رسند و گروه‌های‌مان می توانند تصمیماتی بگیرند که هرچه بهتر نیازهای معتادانی که در جلسه شرکت می کنند را برآورده سازند.

ما نمی‌توانیم یک سنت را بدون سنت‌های دیگر به کار گیریم و یازده سنت دیگر کمک می‌کنند تا به استقلال خود دست یابیم و در ضمن محدودیت‌های ما را یادآوری می کنند. ما پیام NA را می‌رسانیم و عضوی از انجمنی هستیم که از گروه خانگی‌مان و  انجمن محلی و سراسر جهان وسعت دارد. اعمال ما همیشه بر اطرافیان‌مان اثر می گذارد و ما هر لحظه می‌توانیم انتخاب کنیم که آن تأثیر چه باشد. ما می‌توانیم نیرویی جهت ایجاد اتحاد باشیم و فضایی گرم و راحت جهت بهبودی به وجود آوریم. ما حق انتخاب داریم یعنی: می توانیم تصمیم بگیریم تفرقه افکن، انحصارگرا و انعطاف‌ناپذیر باشیم اما احتمالاً این رفتار برای‌مان جذاب نخواهد بود و به احتمال زیاد نمی‌تواند ما را پاک نگه دارد. از آنجا که بهبودی شخصی به اتحاد NA بستگی دارد سنت چهار از ما می‌خواهد تا اعمال خود در رابطه با معتادان دیگر، گروه‌ها و NA در کل را در نظر داشته باشیم.

آزادی و مسئولیت دست در دست یکدیگر هستند. گروه‌های ما مستقل هستند اما از آنها خواسته شده است تا به دقت مراقب رفتار‌هایی که بر NA  در کل تاثیر می‌گذارند باشند، به این معنی که مراقب رفتار خود با انجمن محلی NA ، باقی انجمن NA  و با خارج از  NA باشیم استقلال‌مان برای ما گرانبها است و بعضی اوقات از آن به شدت دفاع می‌کنیم. مهم‌ترین کاری که ما به واسطه استقلال خود انجام می‌دهیم، رساندن پیام است. وظیفه ما این است تا اطمینان حاصل کنیم وقتی که استقلال خود را به کار می‌گیریم به طریقی باشد که تلاش ما برای رساندن پیام افزایش یابد به جای این که در آن خلل وارد کند. این استقلال بخشی از یک کل است، به همان شکل که گروه‌های‌مان، بدنه‌های خدماتی ما و خود ما جزئی از یک چیز بزرگتر هستیم. این سنت هم به ما آزادی می بخشد و هم حد و مرزهایی را برایمان به وجود می‌آورد که هیچگاه هیچ قانون و سیاستی هرگز نمی‌تواند ایجاد کند.

 

خودمحوری هسته اصلی بیماری ماست، یکی از ویژگی هایی که خود محوری را به خوبی تعریف می‌کند این است که تأثیر اعمال خود را بر روی اطرافیان‌مان نبینیم یا اصلاً برایمان مهم نباشد. در بهبودی تشخیص می‌دهیم که ما بر روی کسانی که در زندگی‌مان حضور دارند، تاثیر می‌گذاریم. از طریق صدماتی که در دوران اعتیاد زده‌ایم و کمک‌های عاشقانه ای که در دوران بهبودی ارائه می‌دهیم پی می‌بریم که اعمال ما مهم هستند. سنت دو به ما درباره وجدان گروه می‌آموزد و سنت چهار از ما می‌خواهد تا اجازه دهیم این وجدان گروه ما را هدایت کند.

در معتادان گمنام، می‌گوییم که: پیام ما امید و وعده ما آزادی است”  امّا اکثر ما وقتی به اینجا آمدیم، نمی‌دانستیم که آزادی به چه معنی است و چه احساسی دارد. یک چیز مشترک در داستان زندگی همه ما وجود دارد، و آن این است که: در دوران اعتیاد ما خواهان آزادی بودیم اما می دیدیم که اسیر هستیم. زمانی که رهایی از اعتیاد فعال را تجربه می کنیم، درک بهتری از معنی بهبودی پیدا می کنیم، که به این معنی است: رهایی از وسوسه و اجبار، نشاطِ داشتن حق انتخاب، خواهان بهبودی خود بودن و پی‌بردن به اینکه کی هستیم و چه چیزهایی را باور داریم. تجربه ما از آزادی، جدا از پیشرفت‌مان در یکپارچگی و درستکاری نیست.

وقتی به بلوغ در بهبودی می‌رسیم یاد می‌گیریم تا قضاوتی معقولانه داشته باشیم درباره: چگونگی تصمیم‌گیری، اعتماد کردن و انجام مسئولیت‌های‌مان. عدم بلوغ و داشتن توقعات غیر واقعی، نتیجه اتکاء ناسالم به دیگران است. به دلیل اینکه فرصت تصمیم‌گیری صحیح در زندگی را نداشته‌ایم،حال نیاز داریم تا آن را تجربه کنیم. استفاده مسئولانه از قضاوت مستقل در یک فضای آزاد میسر است. وقتی برای خودمان تصمیمات مسئولانه می‌گیریم، باعث رشد وجدان و بلوغ خود می‌شویم.

 

در گروه‌های خود، ما آزادیم تا به هر روشی که موثرتر است پیام‌رسانی کنیم. این به معنی آن نیست که در برابر اعضا پاسخگو نیستیم. درواقع ما باید ایشان را در تمام تصمیم‌گیری‌های خود در نظر داشته باشیم، به این شکل که تصمیمات‌مان چگونه بر دیگر گروه ها تاثیر می گذارند؟ پیامدهای آن برای NA  در کل چیست؟ این پاسخگویی به ما می آموزد که چگونه نگاهی داشته باشیم، و تجربه ما از قدم ها کمک می‌کند تا بهتر ببینیم.

سنت سه ما را از نیاز به قضاوت درباره دیگر اعضا رها می سازد، و سنت چهار ما را از نیاز به قضاوت در باره دیگر گروه‌ها رها می کند. سنت‌های چهار و پنج به همراه یکدیگر به ما یادآوری می کنند که روش‌های بسیاری برای رسیدن به هدف‌مان داریم. تا جایی که رساندن پیام اولویت اول ما باشد روش ها، فرمت ها، شخصیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون ما کمک خواهند کرد تا بهتر به معتادان دسترسی داشته باشیم و انواع ارتباطات را شکل دهیم که باعث حفظ و پویایی می‌شود.

استقلال به معنی توانایی جهت تصمیم گیری برای خودمان است که بخشی از هدف ما در بهبودی است. وقتی که بخشی از یک انجمن بزرگ هستیم درک مفهوم استقلال به ما کمک می‌کند تا رابطه بین عجز و مسئولیت‌پذیری، بین اعمال‌مان و اطرافیان‌مان، و بین گروه و انجمن را بهتر درک کنیم.

 

 سنت چها‌ر، مارا از نیاز به کنترل‌کردن رفتار دیگران رها می‌سازد و ما را به چالش می‌کشد تا به دقت پیامد رفتارهای خود را بررسی کنیم. خط مشی عضویت باز و راحت ما در سنت سه و استقلال گروه‌های‌مان که در سنت چهار تعیین گردیده، شرایط را فراهم می‌کند تا سنت پنج را که هدف آن رساندن پیام به معتاد در حال عذاب است را از هر روشی که اجازه می دهد تا صادق، امیدوار و فروتن باشیم، دنبال کنیم. گمنامی خاطرنشان می‌سازد که در معتادان گمنام ما با هم برابر هستیم و تجربه،  نیرو و امیدمان را به مشارکت می‌گذاریم. ما دستور، اجبار و حکومت نداریم و هر یک از ما به بهترین نحوی که می توانیم پیام می رسانیم و به کمک یکدیگر، گروه‌ها، خدمات، جوامع محلی، رسوم محلی را همراه با مسئولیت‌پذیری و آزادی خلاقانه به وجود می آوریم .

 

( کتاب اصول راهنما، سنت چهار، صفحات ۹۳ و ۱۱۰ )

 

 

چگونگی عملکرد

” سنت چهارم “

” هر گروه باید مستقل باشد ، به استثناء مواردی که بر گروههای دیگر و ما معتادان گمنام در کل اثر بگذارد

گروه های معتادان گمنام از آزادی زیادی برخوردار هستند . در سنت سوم در یافته ایم که این گروه ها برای انتخاب اعضای خود احتیاج به هیچ شرایط و ضوابطی ندارند و از هر نوع قید و شرطی برای گزینش اعضاء و مسئله عضویت آزاد هستند و برای ارائه بازیابی یه هر معتادی نیز آزاد هستند . سنت جهارم این آزادی را افزایش می دهد تنوع و گوناگونی تجارب اعضاء در انجام خدمت ، ما را یاری دهند . آزادی می تواند فرح بخش و نشاط آور باشد . خیلی از ما تجربه ی کمی از آزادی داریم و زندگی مان در زمان اعنیاد بیشتر شبیه بردگی بود . وقتی که برای اولین بار آزادی حاصل از بازیابی و بهبودی را احساس می کنیماین تجربه گاهی بیش از قدرت تحمل و جنبه ی ما می باشد ، از طریق کاربرد قدم ها می آموزیم که آزادی با مسئولیت همراه می باشد . در بازیابی ،ما مسئول خودمان می شویم . پس از پذیرفتن مسئولیت شخصی و رشد ،وقتی که به مرحله آمادگی درک سنت ها رسیدیم ، آن جا نیز متوجه می شویم که سنت چهام گروه ها و انجمن را تشویق می کند که به گونه ی مسئولانه کار کنند .

گروه های معتادان گمنام وسیله ای برای رساندن پیام بهبودی می باشند . در قبال تعهد محکمی که افراد گروه نسبت بهم پذیرفته اند شخصیت گروه شکل می گیرد . به تدریج که رفتار گروهی رشد می کند و تکمیل می شود بعضی گروه ها روش هایی را پیدا می کنند که با آن روش ها کاری را می توانند انجام دهند که گروه دیگری در شهر ممکن است انجام ندهد . اعضای هر گروه یک طرح کلی برای جاسات تعیین می کنند که در دراز مدت منعکس کننده ی شخصیت آن گروه می شود .

استقلال گروهی به گروها ، آزادی خلافیت می دهد تا روش های ویژه ای برای رساندن پیام پیدا کنند . جلسات معتادان گمنام  از معتادانی با سوابق و شخصیت های مختلف که قدرت تسلیم و تعهد مشترک برای بازیابی آن هارا به یکدیگر پیوسته ، تشکیل شده است . ما به زنان های مختلف صحبت می کنیم و با فرهنگ های متفاوتی رندگی می کنیم . یک نوع جلسه توجه هر معتادی را که به جلسات معتادان گمنام  می آید جلب نمی کند . برای اینکه بتوانیم به هر معتادی که به حمایت ما برای ارزیابی احتیاج دارد کمک کنیم گروه ها این آزادی را دارند که فرم و بقیه ی مشخصات جلسه خود را تغییر دهند . هر گروه آزادی این را دارد که اگر احساس کند به گونه ی مخصوصی قادر است هدف اصلی را مؤثرتر انجام دهد ، آن را دنبال کند .

هر گروه برای خودش در جلسات معتادان گمنام  مکان بخصوصی دارد که باید آگاهانه آن را پر کند . بعنوان یک انجمن ، توانایی ما برای دست یابی به معتادانی که هنوز مصرف می کنند بستگی به تمایل اعضای مان در راه انداختن جلساتی که برای چنین معتادانی هم جالب و هم به ایشان نزدیک باشد ، دارد . با آزادی خلاقیتی که استقلال گروهی به ما عطا کرده است ما تشویق می شویم تا در جستجوی نقش بخصوصی باشیم ،که هم احتیاجات جلسات معتادان گمنام  و هم گروه خودمان را بر طرف کند . ما آزادیم . هر گروه برای خود در کل معتادان گمنام از جایگاه بخصوصی

برخوردار است و سرزنده ماندن جلسات هر منطقه بستگی به این دارد که گروه ها آن جایگاه صحیح خود را در تشکیلات خدماتی پیدا کنند .

آزادی خلاقیت ،گروه ها را قوی تر و مسئولیت پذیر می کند . اعضاء ممکن است با حضور خود ،جلسات مختلفی را یاری دهند ولی عضو فقط برای حمایت از یک گروه تعهد می پذیرد . اعضاء فقط وقتی در بازیابی پیشرفت حاصل می کنند که مسئولیت های زندگی خود را به عهده بگیرند ،به همین نحو گروه ها وقتی قوی تر و شکوفاتر می شوند که اعضاء مسئولیت دسته جمعی برای نگاهداری جلسات را به عهده بگیرند . مسئولیت و تعهدی که اعضاء بعهده می گیرند مستقیماً در کیفیت هر گروه منعکس می شود .

یکی از معمولی تر ین روشها که از استقلال گروهی نتیجه می شود ف آرادی در چگونگی برگزاری و فرم جلسه است . بیشتر گروه های محلی جلسات متنوعی را اراوه می دهند . سخنرانی ، مطالعه قدم ها یا بحث و گفتگو راجع به چگونگی جلسه ای که بتواند رفع احتیاجات محلی را بنماید . یعضی از جلسات به روی عموم باز است . در حالی که جلسات دیگری فقط برای معتادان است . جلسات بزرگ تر هر شب از هفته ،ممکن است انواع مختلفی از جلسات را ارائه دهند . بعضی از معتادان در یک نوع جلسه ی خاص ممکن است پیام بازیابی را بهتر درک کنند ، در حالی که معتاد دیگری نوعی دیگر از جلسه را ترجیح می دهد .

منطقهای که در آن جلسات معتادان گمنام  انواع مختلف جلسه را ارائه می دهد به احتمال زیاد باعث جلب معتادانی با روحیه و سوابق اعتیادی مختلف خواهد شد . ببا برخورداری از یک روحیه همکاری ، ما استقلال گروه های دیگر را محترم شمردن و آن ها را آزاد می گذاریم تا پیام بهبودی را به هر نحوی که برای شان مناسب تر است ، برسانند .

به سبب روح استقلال گروهی ،خیلی گروه ها جلسات را طوری ترتیب می دهند که مطابق نیاز اعضاء آن باشد . عدم قضاوت درباره ی دیگران که در سنت سوم از آن ذکر شد باعث می گرد د که ما قادر شویم به یک معتاد در هر شرایطی که باشد ودر هر جا کمک کنیم . این مهم نیست که یک گروه جلسه خود را به چه شکل برگزار می کند فقط ما بر این اصل تأکید میکنیم که هدف و نقطه ی توجه تمام گروه های معتادان گمنام بر این باشد که چطور از مرض اعتیاد نجات پیدا کنند .

به صرف اینکه یک گرئه دوازده سنت را بجا آورد و قدمهای دوازده گانه جلسات معتادان گمنام  در جلسات پشتیبانی و استفاده کند ، می توان آن گروه را معتادان گمنام نامید .

گاهی اوقات درک اینکه چه مسائل یا اعمالی در مجموع بر جلسات معتادان گمنام  تأثیر می گذارد کار مشکلی است . سنت چهارم راهی را پیش پای ما می گذارد که بتوانیم میان استقلال گروهی و مسئولیت حفظ همیشگی و اتحاد در جلسات معتادان گمنام  تعادل برقرار کنیم . سنت چهارم ما را تشویق می کند که استقلال گروهی را به گونه ای بکار بریم که باعث رشد و سرزندگی جلسات معتادان گمنام  بشود . اصل استقلال ،گروه ها را تشویق می کند که نیرومند و فعال باشند . ولی در ضمن متوجه شان می کند که آنها جزئی از یک کل به نام معتادان گمنام هستند . در گرفتن هر تصمیم باید منافع مشترک مان را در نظر بگیریم. چون اغلب گروه ها با یکدیگر ارتباط مستقیم ندارند . ممکن است تصور کنیم که آنچه در جلسات ما اتفاق می افتد ،اثری بر روی گروه های دیگر ندارد . اگر بخواهیم بدانیم که تصمیمات ما چه کسانی را تحت تأثیر قرار می دهد ، باید به گروه های دیگر فکر کنیم ،به معتادی بیندیشیم که به تازگی به جلسات معتادان گمنام  آمده و یا در آینده خواهد آمد ، همین طور به محله ای که در آنجا جلسات مان رابرگزار می کنیم ، بیندیشیم . اگر جلسه ما با آن چه که طی  سالیان در جلسات معتادان گمنام  جا افتاده تشابهی نداشته باشد ، مسلماً ما بر روی گروه های دیگر و در کل بر جلسات معتادان گمنام تأثیر منفی خواهیم گذارد .

ما باید بخاطر بیاوریم زمانی که تازه وارد انجمن شده بودیم احتیاج به شنیدن چه سخنانی از زبان یک معتاد دیگر داشتیم . این که بگوید برای نجات از اعتیاد امید وجود دارد و این امید به ما کمک بسیاری کرد .

اغلب معتادان تازه وارد ،بیشتر توجه خود را معطوف به تفاوت های خودشان با دیگران می نمایند و امیدوارند ،تفاوت هایی که بین خودشان و دیگران پیدا کرده اند به قدر کافی باشد تا آن تفاوت ها را عذر و بهانه و دستاویز قرار داده و دیگر به جلسات نیایند . ول کردن و راندن یک معتاد از جلسات جلسات معتادان گمنام  کار مشکلی نیست .مهم آن است که به پیامی که یک تازه وارد در جلسه از ما دریافت می کند توجه نمائیم . در نظر گرفتن دقیق هدف اصلی باعث تضمین این خواهد شد که در آینده و برای معتادانی که هنوز به ما نپیوسته اند ، جلساتی وجود خواهد داشت .

مسئله دیگری که اهمیت زیادی دارد ، آن است که توجه داشته باشیم جامعه به چه چشمی به ما نگاه می کند و چه برخوردی با ما دارد .

در ابتدا،وقتی که انجمن معتادان گمنام در مکان های ریادی شروع یکار کرد برای معتادان ،تحت هر شرایطی غیر قانونی بود که در جلسات شرکت کنند و حتی در جاهایی که جلسات قانونی بود ،مردم با وحشت و نگرانی به تجمع ما نگاه میکردند تا اینکه جلسات معتادان گمنام شهرت خوبی پیدا کرد و نگرانی مردم را برطرف شد . ممکن است برای معتادان مشکل باشد که مکان جلسات را پیدا کنند . اگر رفتار ما بعنوان یک عضو جلسات معتادان گمنام  خوخواهانه و مخرب باشد برای جلسات ایجاد مشکل خواهیم کرد .

وقتی ما ابزار و اثاث جلسه را با دقت بکار برده و آنها را تمیز و سالم نگه داریم با این کار به حفظ شهرت انجمن کمک کرده ایم . ما باید سعی کنیم رفتادمان نمودار آن باشد که برای اهل محل هم محله ای خوب هستیم و رفتاری محترمانه داشته باشیم . حتی چیزی خیلی ساده ، مثلاً نامی که یک گروه برای خود انتخاب می کند ،می تواند روی جلسات معتادان گمنام  انعکاس خوب یا بد داشته باشد . اگر در جامعه به شهرت معتادان گمنام لطمه بخورد ، معتادان خواهند مرد .

استقلالی که برنامه ی ما به گروه ها تفویض کرده نباید گروه را از توجه و بکار گرفتن اصول روحانی که بنیاد سنت ها می باشد غافل نماید . توجه کامل به رعایت گروه نسبت به سنت چهارم ،اغلب از طریق گرفتن یک ترازنامه ی گروهی میسر می شود و به اعضاء کمک می نماید تا برآوردی از پیشرفت خود در فرستادن پیام و دسترسی پیدا کردن معتادان محنه شان بتمایند . از همین طریق گروه می تواند به بررسی سهمی که خودش در همبستگی و اتحاد جلسات معتادان گمنام دارد ، بپردازد . سنت چهارم با آزادی که برای فعالیت مسئولانه به عنوان گروه به ما میدهد ما را از اعمال خود محوری دور نگاه می دارد .

”  کار برد اصول روحانی ”

سنت چهارم به گروه ها کمک می کند تا بین استقلال و مسئولیت تعادل برقرار کنند . این به نوبه ی خود تصویر و نشانه ی باز یافتن آزادی را بوجود می آورد . روشن بینی ، اتحاد و گمنامی اصولی هستند که وقتی با یکدیگر در انجام امور گروه بکار برده شوند باعث حفاظت و ادامه ثمره به بار آوردن جلسات معتادان گمنام  می گردند .

به عنوان گروه ،ما وقتی به تعهد خود در مقابل انجمن مسئولانه عمل کرده ایم که گاه تراز نامه ای از رفتارمان و این که چگونه جلسه برگزار می کنیم ،تهیه بکنیم . گروه ما موقعی به گونه مسئولانه از استقلالش استفاده می کند که منافع مشترک انجمن را قبل از اقدام به هر عملی در نظر بگیرد .

اگر ما بخواهیم از استقلال گروه ها به نوع خیرخواهانه استفاده نمود و باعث پیشرفت جلسات معتادان گمنام بشویم حتماً باید اصل روشن بینی را راهبرد قرار دهیم . ما پذیرای روش های نو برای دسترسی به معتادان و پر کردن مکان های ویژه خدماتی در جامعه معتادان گمنام می باشیم . هر عضوی را تشویق می کنیم که در گفتگوها شرکت کند و اگر عقیده ای دارد ، ابراز کند . روشن بینی به ما کمک می کند تا همیشه در نظر داشته باشیم که هر گروه یک جزء از کل جلسات معتادان گمنام است و به درک قلبی این مسئله برسیم که ما جزئی از چیز بزرگتر از خودمان هستیم و به همین دلیل باید به عقاید جدید توجه داشته باشیم . متفاوت بودن خصوصیات هر یک از ما باعث تنوع و بوجود آمدن گل چینی می شود که تنها با احترام به عقاید دیگران زیبایی خود را نشان می دهد .

با به خاطر سپردن این که ما جزیی از کل هستیم ، اتحاد همیشگی خود را را بکار بردن سنت چهارم در رأس مکنونا ت خود و مورد نظر قرار دهیم.

زیر بنای هر تصمیمی که ما به عنوان یک گروه مستقل می گیریم ، باید بیش از هر چیز بر مبنای رعایت منافع مشترک مان اتنخاب شده باشد . با این که مستقل هستیم ولی در جلسات دیگر ، کمک و حمایت آنها پشتیبانی خود را از انجمنمان ابراز می کنیم . جلسات جلسات معتادان گمنام تنها وقتی پیشرفت و رشد می نماید که گروه ها فراسوی احتیاجات اولیه و فوری خود به همدیگر کمک نمایند . علاقه و مبحث باعث می شود که جلسات معتادان گمنام را مجموعه ای بزرگتر از آنچه به چشم می آید ببینیم وبه محض آن کهچنین دیدگاهی پیدا کنیم برداشت ما از گروه مستقل ومسئولیت مان به مراتب گسترده تر و عوض خواهد شد.

تصمیمات گروه ما که بر مبنای عشق و عاقلانه پایه گذاری شده به ما قدرت می دهد تا با کوشش ، خود را برای کمک و خدمت به دیگران آماده کنیم . عشق و علاقه ، مشوق ما است که با اعضا و گروه های دیگر هم یاری کنیم و روش هایی را که برای فرستادن پیام بازیابی پیشنهاد می کنند با روشن بینی بررسی وجهت به انجام رساندنشان به آنها کمک کنیم .

گمنامی بدان کونه گه در ارتباط با سنت چهارم میباشد به ما یادآوری می کند که در معتادان گمنام هر گروه از موقعیت و اهمیت مساوی با دیگر گروه ها برخوردار می باشد .

گروه های بزرگتر و قدیمی تر به هیچ وجه به گروه های کوچک تر یا جدید تر بر تری ندارند . به هرحال هر گروهی آزاد است که اصول برنامه را به گونه ای به کار ببرد که به نظرش قویتر و بهتر است . همین اصول هستند که تمام گروه هارا تبدیل به شرکای مساوی در مسیر بازیابی نموده اند . تمامی گروه ها در حفظ حیثیت ، خوش نامی و انجام امور مربوط به جلسات معتادان گمنام مسئولیتی برابر دارند .

استقلال به گروه ها این این آزادی را می دهد که توسط خودشان به منظور ایجاد جو مناسب برای باز یابی اقدام کنند ، به اعضای خود خدمت کنند و هدف اصلی ما را به انجام برسانند .

مسئولیتی که باعث درک صحیح ما از بکارگیری متعادل مفهوم استقلال گروه می گردد ، در واقع از اصولی که در سه سنت اول بیان شدند الهام می گیرد . اولین اصل حیاتی برای جلسات معتادان گمنام حفظ اتحاد انجمن می باشد .

دوم آنکه ما برای راهنمایی و هدایت ، از نیروی برتر و مهربان مان کمک می جوییم و دیگر آنکه درب جلسات را برای تازه واردی که خواهان قطع مواد مخدر باشد باز گذارده و به او خوش آمد می گوییم .

داشتن گروه های فعال وسالم برای رشد و پیشرفت انجمن معتادان گمنام حیاتی می باشد . گروه ها مکانی را که ما بتوانیم ابتدایی ترین خدمت خود را ارائه دهیم در دسترس می گذارند . بدون داشتن گروه های مستقل ، ما از انجام هدف اصلی خود عاجز خواهیم بود .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا