انجمن معتادان گمنام UK

روابط عمومی NA (فصل شش)

روابط عمومی NA (فصل شش)

روابط عمومی NA (فصل شش)

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

دادگاه‌های جزایی

این فصل شامل اطلاعاتی در مورد پیام رسانی NA در مراکز تأدیبی مختلف (شامل ندامتگاه‌های بلند مدت، کوتاه مدت، نوجوانان، و بخش‌های روانی)می‌باشد. در راستای ایجاد روابط پایدار با مراکز تأدیبی، کمیته‌های خدماتی ناحیه را تشویق می‌کنیم که در این مورد تحقیق نموده، به تفاهم برسند و با کارکنان این‌گونه مراکز یا مؤسسات ارتباط برقرار کنند. رفتار شخصی (شخصیت) ما شامل نحوه لباس پوشیدن، شیوه گفتار، و نحوه تعامل با کارکنان مراکز تأدیبی، تأثیر زیادی بر روابط NA با چنین مراکزی و نیز تصویر عمومی NAخواهد داشت. روابطی که بر مبنای تفاهم و احترام متقابل باشد احتمالاً از هدف نهایی NA برای دسترسی به معتادان در عذاب حمایت خواهد کرد.

این فصل روش‌های ایجاد ارتباط با دادگاه‌های مواد مخدر را نیز مورد توجه و خطاب قرار می‌دهد. بسیاری از افرادی که در اثر ارتکاب جرایم غیر خشونت بار مرتبط با مواد مخدر محکوم گردیده‌اند در نتیجه اجرای برنامه‌های اصلاحی دادگاه‌ها، روانه معتادان گمنام  می‌گردند. جوامع NA در سراسر جهان همواره با جمعیت رو به رشد معتادان تحت نظر دادگاه که در جلسات محلی NA حضور می‌یابند، مواجه هستند. مطالب این فصل شامل راه حل‌های عملی برای تعامل با دادگاه‌های مواد مخدر و معتادانی است که توسط نظام دادگاه‌های کیفری به NA ارجاع داده می‌شوند و نیز ارائه موارد تبادل نظر برای گروه‌ها در مورد چگونگی کاربرد اصول NA نسبت به تأثیر ورود معتادان تحت نظر دادگاه می‌باشد. ممکن است جزئیات برنامه تعدیل مجازات دادگاه‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد اما اصول و مبانی مطرح شده در این بخش تقریباً می‌تواند در هر شرایطی کارائی داشته و مورد استفاده قرار گیرد.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

اصول اساسی روابط عمومی

این بخش برگزیده شده از فصل دوم کتاب می‌باشد.

جاذبه

 • جذابیت رفتار و نگرش هر عضو NA و جلوه عمومی انجمن در ارزشمندتر نمودن تلاش‌های روابط عمومی ما ضروری می‌باشد. جاذبه به معنای عملکرد (به عنوان اعضاء و گروه‌ها) به شیوه‌ای است که به صورت طبیعی دیگران را به سوی خود جلب کنیم. هنگامی که اعضاء به گونه‌ای جذاب رفتار کنند، احتمال تأثیر مثبت NA بر تازه واردان و اعضای آتی NA بیشتر خواهد بود.
 • همچنین می‌توانیم به جاذبه افرادی که ممکن است معتاد نباشند اما به معتادان در پیدا کردن NA کمک می‌کنند، فکر کنیم. نگرش و رویکرد هر یک از ما بر روی جلوه عمومی‌مان تأثیر دارد. چگونه به آگاه شدن متخصصان از آنچه NA ارائه می‌دهد کمک می‌کنیم؟ نمی‌توانیم از غیر معتادان انتظار داشته باشیم تا اعتیاد را عیناً همانند ما معتادان بهطور کامل درک نمایند. آنچه می‌توانیم انجام دهیم به تصویر کشیدن قدرت بهبودی برنامه NA برای افراد غیر عضو می‌باشد.
 • چرا مهم است به گونه‌ای رفتار کنیم که تأثیرات مثبتی بر NA در کل داشته باشد؟
 • اعضاء در جهت جذاب‌تر شدن NA برای عموم چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

 

همکاری، نه وابستگی

چگونه می‌توانیم با جامعه و سازمان‌های دیگر کار کنیم بودن آنکه در آن‌ها ادغام شده و یا به آن‌ها وابسته شویم؟ یکی از راه‌های تمرین همکاری است که به خاطر داشته باشیم مسئولیت رعایت اصول نهفته در سنت‌هایمان به عهده اعضای NA می‌باشد و مؤسسات و سازمان‌های دیگر، چنین مسئولیتی ندارند. می‌توانیم با پیروی از اصول خود، ضمن اتکا بر کمیته‌های خدماتی و مطالعه سنت‌ها و مفاهیم NA این مسئولیت را انجام دهیم.

 • چگونه می‌توانیم با جامعه و دیگر سازمان‌ها همکاری داشته باشیم بدون اینکه آن‌ها را تأیید کنیم و یا به آن‌ها وابسته شویم؟
 • تجربه ما (به عنوان اعضاء و به عنوان ناحیه) در همکاری با جامعه چه می‌باشد؟

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

سنت سوم

معتادان گمنام پذیرای همه کسانی است که در جستجوی رهایی از اعتیاد فعال می‌باشند و فعالیت‌های روابط عمومی ما نیاز به حمایت از این یکسان نگری دارد .نیاز است که فعالیت‌های خدماتی ما به همه – از خانه دار گرفته تا مجرم- اطمینان دهند که در NA مورد استقبال قرار می‌گیرند. همان‌طور که در کتاب پایه ذکر شده، لازم است که فعالیت‌های خدماتی ما در تلاش جهت دسترسی به معتادان، صرف‌نظر از سن، نژاد، هویت جنسی، اعتقادات، با مذهب یا بدون آن باشند.

 • چگونه می‌توانیم تنوع برنامه خود را به گونه‌ای نشان دهیم که اعضاء با پیشینه‌های متفاوت احساس نمایند که مورد استقبال قرار می‌گیرند؟
 • چگونه فعالیت‌های خدماتی ما می‌تواند از اصل یکسان نگری حمایت بیشتری کند؟

معتادان گمنام انجمنی است که بهبودی از اعتیاد را به معتادان سراسر جهان ارائه می‌دهد. توجه اصلی ما به خود بیماریاعتیاد معطوف است، نه ماده خاص مصرفی. پیام ما آنقدر گسترده و فراگیر است که توجه همه افراد را از هر طبقه، جامعه و ملیتی به خود جلب می‌نماید. زمانی که تازه واردی به جلسات ما می‌آید، تنها مسئله مورد توجه ما، تمایل او به رهایی یافتن از اعتیاد فعال و نحوه کمک به اوست.

چگونگی عملکرد – سنت ۳- صفحه ۱۴۲

 

روابط عمومی و ساختار دادگاه‌های کیفری

 

مراکز تأدیبی، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها

هدف از برگزاری جلسات و پنل ها درون مراکز، رساندن پیام NA به کسانی است که نمی‌توانند به طور مرتب در جلسات بیرون از آنجا حضور یابند. رویکرد ما بر مبنای نوع و قوانین هر مرکز متفاوت خواهد بود. جزییات ویژه این بخش جهت مراکز درمانی در ایالات متحده به کار گرفته می‌شود. اما می‌توان مبانی روش‌های این بخش را مورد استفاده قرار داد و آن‌ها را در شکل دهی ایجاد روابط با ساختار دادگاه‌های کیفری در سراسر دنیا تطبیق داد. همچنین اعضاء می‌توانند این اصول و عقاید را به گونه‌ای مطابقت دهند که با انواع مراکز مختلف مانند کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسساتی که در آن به اصول NA و قوانین مراکز احترام گذاشته شود. نواحی ممکن است در نظر داشته باشند که تجربه و حمایت مناطق هم‌جوار، شورای فرا منطقه‌ای یا خدمات جهانی NA را در این مورد جویا شوند.

 

برنامه ریزی و آماده سازی نواحی و کمیته‌ها

 

آموزش و آماده سازی کمیته

 

  روش‌های شفاف آموزشی می‌تواند به کمیته‌ها در ایجاد روابط مثبت و مداوم با مراکز تأدیبی کمک کند. اعضاء باید هنگام برقراری روابط با ساختار دادگاه‌های کیفری، به کمیته خود پاسخگو باشند. مطالب زیر می‌تواند جهت برنامه ریزی به کمیته برای شروع روابط با مراکز تأدیبی (یا روابطی که از قبل برقرار شده است) کمک کند.

 • قبل از ایجاد رابطه، کمیته دارای مجموعه‌ای از خدمتگزاران مورد اعتماد می‌باشد که تمایل به خدمت دارند. توجه به اینکه در واقع چه تعداد از اعضاء تمایل به تصدی پست‌های خدماتی ناحیه را دارند، می‌تواند به کمیته در تصمیم گیری جهت میزان تعامل NA با مراکز کمک کند. لازم است خدمتگزاران مورد اعتماد از قبل در مورد توانمندی ناحیه در تأمین خدمات به یک مرکز، واقع بین باشند.
 • کمیته برای خدمتگزاران مورد اعتماد، آیین نامه‌ای تهیه کرده که در آن قوانین مرکز تأدیبی و اساس‌نامه کمیته به وضوح تعریف گردیده و مدوّن شده است. گاهی اوقات اساس‌نامه‌هایNA با قوانین مراکز متفاوت می‌باشند؛ از تهیه اساس‌نامه‌هایی که در آن‌ها هم به قوانین مراکز و هم به اصول NA احترام گذاشته می‌شود، اطمینان حاصل کنید.
 • کمیته اعضای خود را در مورد چالش‌های احتمالی مربوط به مجوزهای ورود به داخل مراکز مطلع نماید. مراحل پر کردن مجوزهای ورود، وقت گیر بوده و گاهی اوقات انگشت نگاری و ارائه سوء پیشینه می‌تواند الزامی باشد. فقط پر کردن فرم توسط اعضاء ، ورود آن‌ها را به مرکز تضمین نمی‌کند.
 • اگر خدمتگزاری مورد اعتمادی نتواند تعهد خود را در برابر مرکز انجام دهد، در آن صورت عضو دیگری از کمیته می‌تواند در غیاب وی حاضر شود. اگر مجوز ورود به مرکز برای همه خدمتگزاران مورد اعتماد الزامی باشد، کمیته از قبل هماهنگی‌های لازم در مورد صدور مجوز ورود برای هر دو عضو را به عمل آورده و در صورت لزوم عضو دیگر را به عنوان جایگزین معرفی می‌کند. اگر کسی قادر به اجرای تعهد خود نسبت به مرکز نباشد در آن صورت خدمتگزاران مورد اعتماد باید در این مورد به مرکز اطلاع دهند.
 • کمیته به طور مرتب اساس‌نامه و یا ابزارهای آموزشی خود را بررسی و مرور کرده و آن‌ها را به روز درمی‌آورد. ممکن است خدمتگزاران مورد اعتماد در هر جلسه اساس‌نامه خود را با صدای بلند خوانده تا از آگاهی اعضاء در این مورد اطمینان حاصل نمایند. همچنین برگزاری مرتب روزهای آموزش می‌تواند باعث رشد اعضاء شود.
 • مدت پاکی جهت مشارکت اعضاء در پنل ها تعیین شده و از آن پیروی می‌شود.
 • کمیته از وجود ارتباط منظم بین نماینده مرکز و عضو NA که هماهنگ کننده جلسات در آن مرکز است، اطمینان حاصل نماید.
 • اگر موضوع گردانندگان پنل یا اعضایی که دارو مصرف می‌کنند مطرح شود، آنگاه گرداننده پنل یا عضو کمیته می‌تواند جهت راهنمایی اعضاء، آن‌ها را به کتابچه در دوران بیماری ارجاع دهد. اغلب بهترین راه این است که این موضوع به عهده اعضاء، راهنما و نیروی برترشان گذاشته شود. ممکن است در خدمات روابط عمومی، شرکت اعضایی که داروی مشخصی مصرف می‌کنند را محدود کنیم. دلیل این کار اینست کهنمی‌خواهیم در باور عموم برنامه NA، بد جلوه داده شود. ما یک برنامه پرهیز کامل هستیم که می‌خواهیم فراگیر باشیم، بنابراین در این گونه موارد با حساسیت رفتار کرده و در گوشه‌ای بیرون از جلسه با اعضاء در مورد تجربه خود در مصرف دارو و زندگی عاری از هر گونه ماده مخدر مشارکت می‌کنیم.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

آموزش و آماده سازی خدمتگزاران مورد اعتماد

خدمتگزاران مورد اعتماد ضمن همکاری با کمیته خدماتی ناحیه می‌توانند جلسات NA را در داخل مراکز برگزار کنند. هدف از برگزاری این جلسات ایجاد فضای بهبودی، مشارکت اطلاعات راجع به NA و در میان گذاشتن یک پیام شفاف بهبودی NA است. لازمه موفقیت در رساندن پیام بهبودی NA در مراکز تأدیبی، آموزش و آماده سازی داوطلبان پنل است. هنگام آموزش خدمتگزاران مورد اعتماد در مراکز مرتبط با دادگاه‌های کیفری نکات زیر می‌تواند مفید واقع شود.

 • خدمتگزاران مورد اعتماد درک کرده و بپذیرند که از قوانین مراکز پیروی نمایند. این قوانین شامل الزامات پوششی مراکز می‌باشد و اغلب به این معناست که: از پوشیدن شلوار جین و تی‌شرت با آرم‌های مختلف از جمله آرم NA خودداری شود.
 • از اعضا درخواست می‌شود که پیام شفاف بهبودی NA را به مشارکت گذارند و این می‌تواند به معنای اجتناب از رفتارهای قدیمی باشد. نه مانند کسانی که ممکن است به توصیف تجربه‌های شخصی خود در مراکز اصلاحی پرداخته یا اطلاعاتی غیر از تجربه، نیرو و امید به بهبودی در NA را ارائه دهند.
 • اعضاء می‌دانند که جلسات تحت نظر کارکنان مراکز است. خدمتگزاران مورد اعتماد با توجه به مخاطرات امنیتی از این جهت آموزش می‌بینند که طبق دستورالعمل‌های مراکز رفتار کنند و این ممکن است به آن معنا باشد که از خدمتگزاران مورد اعتماد انتظار رود در صورت تهدید شدن اعضای NA یا تهدید امنیت عمومی، مراتب را به مسئولان مرکز گزارش دهند.
 • بسیاری از مراکز، درخواست شرکت داوطلبان در نشست‌های آشنا سازی را دارند. در صورت درخواست مرکز، خدمتگزاران مورد اعتماد باید آماده حضور در یکی از این نشست‌ها باشند. درخواست مراکز از داوطلبان جهت حضور در این گونه نشست‌ها، بیش از پیش متداول شده است.
 • خدمتگزاران مورد اعتماد از تفاهم نامه‌های مربوط به راهنمای زندانیان شدن آگاهی یافته و از آن پیروی می‌کنند. بعضی از نواحی و مراکز این‌گونه راهنما شدن‌ها را ممنوع کرده‌اند، زیرا ممکن است نشان دهنده تبعیض میان زندانیان باشد. برخی از مراکز در مورد ارتباط با زندانیان قوانینی وضع کرده‌اند. این قوانین ممکن است به داوطلبان NA که بهطور مرتب وارد مرکز می‌شوند اجازه ندهد به ملاقات زندانی رفته، برایش پیغام آورده یا تماس تلفنی داشته باشند. به طور کلی در دیگر نواحی و مراکز پذیرفته شده که خدمتگزاران مورد اعتماد می‌توانند راهنمای زندانیان شوند. مهم این است که اعضای NAمی‌خواهند از دستورالعمل‌های ناحیه و مرکز در مورد اصل راهنما و ره‌جو پیروی کنند. همچنین خدمتگزاران مورد اعتماد می‌توانند زندانیان را به برنامه مکاتبه و راهنما و ره‌جو که به وسیله جوامع مختلف NA اجرا می‌شود، ارجاع دهند. (جهت دریافت جزییات بیشتر در مورد این‌گونهبرنامه‌ها به فصل توسعه انجمن مراجعه کنید).
 • جلسات سخنران، پنل معارفه، پرسش و پاسخ و جلسه خواندن نشریات به خوبی در مراکز تأدیبی کار می‌کند. سخنرانان NA معمولاً تجربه‌های خود را در قالب یک زمان از پیش تعیین شده به مشارکت می‌گذارند. انتخاب فرمت های متنوع می‌تواند بین سخنرانان NA و مشارکت زندانیان تعادل ایجاد کند.
 • خدمتگزاران مورد اعتماد آگاهند که هرگونه رابطه جنسی با زندانیان اکیداً ناصحیح است. هدف اصلی از برگزاری جلسات در مراکز مرتبط با دادگاه‌های کیفری، رساندن پیام شفاف و مداوم بهبودی NAاست. ما باید از ایجاد رابطه ناصحیح یا آزارهای جنسی در جلسات NA اجتناب کنیم. همچنین باید زندانیان را بر تمرکز روی پیام بهبودی NA ترغیب کنیم نه بر پیام رسان.
 • خدمتگزارانی که در مراکز مرتبط با دادگاه‌های کیفری خدمت می‌کنند، همیشه باید جهت ایجاد فضایی متمرکز بر بهبودی بودن ایجاد روابط دوستانه با زندانیان تلاش کنند.
 • ممکن است ضمن نزدیک شدن تاریخ ترخیص زندانیان، خدمتگزاران مورد اعتماد تصمیم بگیرند راهنمای آدرس جلسات به روز شده و شماره تماس‌های پاسخگویی NA را به آن‌ها ارائه دهند. برخی مراکز جهت این‌گونه زندانیان کلاس‌های قبل از ترخیص برگزارمی‌کنند. در این صورت خدمتگزاران مورد اعتماد می‌توانند ترتیبی اتخاذ نمایند که طی این کلاس‌ها اطلاعاتی در مورد NA ارائه دهند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برگزاری کارگاه‌های تازه واردان در دادگاه‌های مواد مخدر به بخش مورد نظر در همین فصل مراجعه کنید).

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

جلسات مستقل در مراکز تأدیبی

بین جلسات مستقل که از دستورالعمل راهنمای گروه در مراکز تبعیت می‌کنند و جلساتی که توسط اعضاء به درون مرکز آورده می‌شود تفاوت وجود دارد.برگزاری جلسات مستقل معمولاً در زندان‌هایی که زندانیان حبس‌های طولانی مدت دارند، ارجحیت دارد. جلسات مستقل یا جلسات آزاد مانند جلساتی نیست که H&I در زندان‌ها برگزار می‌کند، اگر چه ممکن است اعضایی از بیرون جهت حمایت از یک جلسه آزاد در آن شرکت کنند. یک مرکز غالباً از عضو بیرونی NA درخواست می‌کند تا میزبان گروهی باشد که جلسه‌ای را داخل مرکز برگزار می‌کند. یک راه تشخیص بهترین فرمت برای مرکز این است که در مورد احتیاجات زندانیان از کادر اداری آن مرکز سؤال شود.  جلسات کارکرد قدم می‌تواند به معتادان با حبس‌های طولانی مدت کمک کند تا با ماهیت برنامه‌ی بهبودی NA از طریق دوازده قدم آشنا شوند. جلسات آزاد NA در مراکز می‌توانند خدمتگزاران مورد اعتماد خود را انتخاب کنند. در مواقعی جلسات آزاد به نزدیک‌ترین کمیته خدماتی ناحیه پیوسته است. زندانیان انتخاب شده می‌توانند به عنوان نماینده گروه عمل کنند و ممکن است به آن‌ها اجازه داده شود تا در جلسات خدماتی ناحیه شرکت کنند یا با عضو بیرونی که نماینده گروه است، مشاوره کنند. همچنین گروه داخل مرکز می‌تواند عضو بیرونی را به عنوان نماینده گروه خود برای شرکت در ناحیه انتخاب کند.

 

هماهنگی خدمات

روش‌های متفاوتی جهت هماهنگی خدمات در مراکز تأدیبی وجود دارد. برخی نواحی جهت راه اندازی جلسات در مراکز از فرمت پنل – گرداننده استفاده می‌کنند در حالیکه در نواحی دیگر، پروژه‌ای عمل می‌کنند. پروژه‌هامی‌توانند به ناحیه کمک کنند تا خدماتی که به پنل ها و جلسات محدود نمی‌شوند را به مراکز تأدیبی ارائه کنند. تهیه نشریات یا برگزاری جلسه برای حرفه‌ای های مراکز تأدیبی ممکن است هدف مورد نظر کمیته خدماتی ناحیه یا یکی از کمیته‌های فرعی آن ناحیه باشد. در صورت عدم وجود کمیته خدماتی ناحیه، لازم است ارائه خدمات به مراکز تأدیبی به عهده یک یا چند گروه گذاشته شود. پاسخگویی اصل مهمی است و خدمتگزاران مورد اعتماد باید همیشه در برابر گروه یا کمیته پاسخگو باشند. نکته مهم این است که ناحیه خدمات را به گونه‌ای شکل دهد تا در مورد رسیدن به اهداف مورد نظر کارآمد باشد.

کمیته می‌تواند از اصل چرخش میان خدمتگزاران مورد اعتماد حمایت کرده و در عین حال رابطه مداوم با مرکز تأدیبی را حفظ کند. ناحیه می‌تواند میان به کارگیری اصل چرخش و اصل تداوم، تعادل ایجاد کند. به این معنا که امکان دارد تعهدات خدماتی، شش ماه تا یک سال به طول بیانجامد. در حالی که دیگر تعهدات خدماتی ممکن است طولانی‌تر شود. ناحیه برای اطمینان از هماهنگی خدمات فعالیت می‌کند تا بدین طریق جلسات در مراکز تأدیبی به آرامی برگزار شود.

رهبری مؤثر در NA نه تنها می‌داند که چگونه خدمت کند بلکه می‌داند بعضی مواقع بهترین خدمت کنار کشیدن و اجازه خدمت دادن به دیگران است. تشریفات اداری بیش از حد و کاغذ بازی، رشد انجمن ما را متوقف می‌کند. در حالی که جریان متناوب رهبری جدید که توسط تداوم متعادل شود باعث رشد NA می‌گردد. رهبر مؤثر می‌داند که برای حفظ تفاوت بین اصول و شخصیت‌ها هنگام خدمت، رعایت اصل چرخش بسیار اهمیت دارد.

دوازده مفهوم خدماتی NA

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

اجرایی نمودن طرح

 

تعامل با کارکنان مراکز

برای راه اندازی جلسات، پنل یا ایجاد روابط مداوم با مراکز، لازم است اعضای NA با کارکنان مراکز تأدیبی تعامل داشته باشند. این تعامل برای ایجاد روابط طولانی مدت با مراکز تأدیبی محلی، حیاتی است. غالباً تعامل را طوری انجام می‌دهیم که برای روابط عمومی ما دارای بیشترین اهمیت باشد. رفتار، زبان و تمایل ما به تلاش براساس همکاری با سازمان‌ها در جهت دسترسی بیشتر به معتادان، زیربنای فعالیت‌های روابط عمومی ما است. نکات زیر می‌تواند به اعضاء در موفقیت هرچه بیشتر این تعامل کمک کند:

 • تصویری واقعی از آنچه NAمی‌تواند و یا نمی‌تواند انجام دهد ارائه دهید.
 • تعهداتی را قبول کنید که تحقق آن‌ها توسط کمیته خدماتی ناحیه، منطقی به نظر برسد.
 • گفتگو با مرکز را حفظ کرده و به طور مرتب به آنجا رفت و آمد کنید تا کارکنان آن مرکز از وضعیت NA آگاه باشند. از اطلاعات تماس به روز شده خدمتگزاران مورد اعتماد با مرکز اطمینان حاصل نموده و توضیح دهید به دلیل چرخشی بودن پست‌های خدماتی ممکن است خدمتگزاران متفاوتی وارد مرکز شوند.
 • درخواست کنید که شما را به کارکنان مرکز معرفی کنند و از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های کتبی مطلع شوید؛ مانند اینکه در مواقع اضطراری باید با چه کسی تماس گرفت، آیا تشخیص هویت فردی برای ورود به مرکز الزامی است یا خیر و یا اینکه چه وقت می‌توان به مرکز وارد شد و غیره. از مشارکت اطلاعات با کسانی که به مرکز می‌روند، اطمینان حاصل کنید.
 • در مورد فرمت های پیشنهادی جلسه، گفتگو کرده و روشن سازید آیا کارکنان مرکز تأدیبی در جلسه حضور خواهند یافت یا خیر.
 • از کارکنان مرکز بپرسید آیا پذیرایی (با چای، قهوه یا کیک) در جلسات مرکز مجاز است یا خیر.
 • به طور مرتب از کارکنان مرکز سؤال کنید آیا NAقرار است احتیاجات زندانیان را برآورده سازد.
 • مرکز را از فصل نامه‌هایی مانند اعضای دورافتاده و مجله راه NA که توسط خدمات جهانی تهیه می‌شود و رایگان است و همچنین نشریات در دسترس NA که قابل خریداری است، آگاه کنید.
 • درصورت بروز مشکل هنگام برگزاری پنل در مرکز، می‌توانیمجلسه‌ای با کارکنان مرکز تأدیبی برای یافتن راه حل مناسب برگزار کنیم. ایجاد رابطه مستحکم با کارکنان مرکز خصوصاً هنگام بروز مشکلات برای هدف رساندن بهتر پیام NA به ما کمک می‌کند.
 • برای دست‌یابی به پیشنهادات عملی بیشتر به “بایدها و نبایدها” در پایان همین فصل مراجعه کنید.

 

بازداشتگاه‌های ویژه نوجوانان و جوانان بزه‌کار

بیشتر اطلاعات اولیه مراکز تأدیبی، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در مورد بازداشتگاه نوجوانان (شامل کانون‌های اصلاح) و مراکز جوانان بزه‌کار نیز به کار گرفته می‌شود. خدمتگزاران مورد اعتماد که وارد مراکز بازداشتگاهی ویژه نوجوانان می‌شوند، ممکن است تمایل داشته باشند لیست نکات آموزشی که در ابتدای قسمت قبل ذکر شده را مرور کنند. هنگام تعامل با این قشر از افراد آنچه از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشداطلاعات تکمیلی است که در ادامه بیان شده است.

 

دستورالعمل‌های مراکز و قوانین محلی

شفافیت در مورد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مراکز و قوانین محلی، بسیار مهم است. اغلب افراد کم سن و سال تحت حفاظت قانونی بیشتری قرار دارند. این ممکن است به معنی اجتناب از هرگونه تماس فیزیکی مانند در آغوش گیری آنان باشد. در این گونه موارد نداشتن تماس فیزیکی بهترین روش است که می‌تواند در مورد اکثر مراکز اصلاحی بزرگ‌سالان نیز صدق کند. رفتن خانم‌ها به مراکز بانوان و آقایان به مراکز آقایان حتی می‌تواند تعهد قوی‌تری را با مراکز جوانان بزه‌کار ایجاد کند. کارکنان مراکز معمولاً به خاطر مسئولیت قانونی بیشتر و به دلیل رده سنی این بزه‌کاران، هنگام برگزاری جلسات NA حضور می‌یابند. معمولاً از اعضاء درخواست می‌شود اگر هنگام برگزاری جلسات با رفتار نامناسب یا مزاحمت روبرو شدند به کارکنان مرکز احترام بگذارند.

 

همکاری با والدین و اولیاء

ارتباط با مراکز نوجوانان بزه‌کار ممکن است نیازمند تعامل با والدین و اولیاء داشته باشد. اعضاء با روحیه همکاری می‌توانند والدین و اولیاء را از منابع اعضای خانواده‌های معتادان آگاه کنند. یکی از این منابع نارانان (Nar-Anon) است. همچنین می‌توانیم به خطوط تلفنی، خدمات اجتماعی و فامیل‌های گمنام به عنوان تعداد دیگری از این منابع اشاره کنیم. همکاری با والدین و اولیاء شامل، بردن هدیه یا ارسال پیغام برای زندانیان کم سن و سال نمی‌شود. دستورالعمل‌های مراکز و اساس‌نامه ناحیه می‌تواند سطح مناسب همکاری با والدین و اولیاء را به طور خلاصه طرح ریزی کند.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

آموزش و آماده سازی خدمتگزاران مورد اعتماد

خدمتگزاران مورد اعتمادی که جلسات را در مراکز محل اقامت جوانان بزه‌کار برگزار می‌کنند ممکن است دریابند که جلسه با فرمت سخنران، کارایی بیشتری دارد که اغلب به دلیل حضور کارکنان مراکز در جلسه است. بهترین راه این است که فرمت جلسه به گونه‌ای باشد که درمانجویان تشویق شوند تا در مورد آنچه افشا می‌کنند هوشیار باشند. این امر به تمرکز مشارکت‌ها بر بهبودی در NA کمک می‌کند. همچنین فرمت پرسش و پاسخ در مورد دوازده قدم، راهنما و ره‌جو و برنامه NAمی‌تواند از انواع جلساتی باشد که در مراکز بازداشتگاهی جوانان برگزار می‌شود. وقتی جوانان بزه‌کاری که الزاماً معتاد نیستند مجبور به حضور در جلسات می‌شوند، خدمتگزاران مورد اعتماد باید از امکان بروز رفتارهایی مانند اختلال یا مباحثه در جلسات آگاهی داشته باشند.

ملاحظات زیر خصوصاً حین آموزش خدمتگزاران مورد اعتماد جهت ورود به مراکز بازداشتگاهی جوانان به کار گرفته می‌شود.

به جوانان بزه‌کار توضیح دهید که باید چه انتظاری از انجمن و برنامه NA داشته باشند. (اعضاء NA از نظر سن و دیدگاه و تفسیر قدم‌ها و غیره با یکدیگر تفاوت دارند).

 • از بحث و منازعه در مورد اعتیاد و روش‌های اجرایی مراکز خودداری کنید.
 • به خاطر داشته باشید که با جوانان، متفاوت رفتار نکنید. مراقب باشید با اعضای آتی با تحقیر رفتار نکرده و به خاطر جوانیشان به آن‌ها امتیاز بخصوصی ندهید.
 • جهت کاهش مزاحمت‌ها، اساس‌نامه محکمی برای جلسات تهیه کنید. در فرمت جلسات NA توضیح داده شده که هر بار فقط یک نفر می‌تواند صحبت کند و اینکه ما در مشارکت‌هایمان سعی می‌کنیم بر روی تجربه‌های بهبودی شخصی خود تمرکز کنیم.

 

بحث و گفتگو در مورد چالش‌های شناخته شده در کانون‌های اصلاح و تربیت جوانان

مسئولیت‌های قانونی

مشارکت یک نوجوان در جلسه NA راجع به سوء استفاده جنسی از وی، ممکن است مسئولیت‌های قانونی در پی داشته باشد. ناحیه با بررسی قوانین محلی در این مورد می‌تواند اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. فرمت جلسه را می‌توان به گونه‌ای تدارک دید که اعضاء از مشارکت در مورد سوء استفاده جنسی منع شوند. همچنین خدمتگزاران مورد اعتماد می‌توانند کارکنان مرکز را در مورد محدودیت مشارکت در جلسات آموزش دهند. چنانچه نوجوانی به طور اتفاقی در مورد سوء استفاده جنسی از خود مشارکت کند لازم است کمیته خدماتی ناحیه و یا کمیته فرعی مربوطه به منظور چگونگی مقابله با این افشاگری برنامه داشته باشد. از آنجا که معمولاً باید سوء استفاده جنسی را گزارش نمود، بنابراین لازم است کمیته در این گونه مواقع خود را آماده کرده و اقدام مسئولانه به عمل آورد.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

دارو درمانی

صرف نظر از عقاید شخصی خدمتگزاران مورد اعتمادمان، NAهیچ‌گونهعقیده‌ای در مورد روش‌های معالجه مانند تجویز نسخه‌های دارو درمانی ندارد. این مطلب ممکن است برای خدمتگزاران مورد اعتماد و کسانی که در جلسات NA درون مراکز حضور می‌یابند، گیج کننده باشد. اعضاء اغلب در مورد پیام موجود در نشریات انجمن مبنی بر پرهیز کامل از مصرف هرگونه ماده مخدر صحبت می‌کنند اما ما به عنوان انجمن هیچ عقیده‌ای در مورد دارو درمانی نداریم. همچنین در نشریات ما عنوان شده که پزشک نیستیم و رویکردمان در مورد اعتیاد همراه با روحیه‌ای غیر حرفه‌ای است. همواره یک هدف داریم: رساندن پیام NA به معتادانی که هنوز در عذابند. هنگامی که از وارد شدن به مباحثی مانند مصرف دارو اجتناب کنیم، پیام ما به بهترین وجه منتقل می‌شود. ممکن است اعضاء در این مورد به کتابچه “در دوران بیماری”، مطالب سنت سوم در کتاب چگونگی عملکرد و کتاب راهنمای H&I مراجعه کنند.

 

این موضوع حیاتی است که به هیچ کس راهکار قطع مصرف دارو ندهیم در حالیکه برای وی دارو تجویز شده است. ما پزشک نیستیم! رویکردمان غیر حرفه‌ای است و در مورد مسائل و موضوعات خارجی هیچ‌گونهعقیده‌ای نداریم. باید از تفهیم موضوع عدم مخالفت با مشاوره پزشکی به اعضاء اطمینان حاصل نماییم و از طرفی نمی‌توانیم مصرف هر نوع دارو را تأیید کنیم.

 

تجربه اعضای H&I

 

مراکز اصلاح روانی

هرگز به قطعیت نمی‌دانیم معتادانی که از شنیدن پیام NA سود می‌برند ممکن است کجا باشند. این مراکز ممکن است اقامتگاه معتادانی باشد که هم‌زمان دچار اختلال روانی بوده و یا معتادانی که از دیوانگی به عنوان ابزاری تدافعی استفاده می‌کنند و در این گونه مراکز تحت نظر قرار می‌گیرند. برای ما فرق نمی‌کند چرا یک معتاد در مرکز خاصی قرار دارد یا ممکن است چه مشکلات دیگری داشته باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد در دسترس قرار دادن پیام NA است.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

آموزش و آماده ساز خدمتگزاران مورد اعتماد

برای این قشر افراد، پنل معارفه اغلبمناسب‌تر است. برگزاری این پنل ها می‌تواند دشوار باشد و خدمتگزاران مورد اعتماد ممکن است به راحتی دل سرد شوند. نکات زیر می‌تواند به اعضاء کمک کند تا برای ورود به این مراکز آمادگی بیشتری پیدا کنند.

این پنل ها هنگامی موفقیت آمیزتر هستند که خدمتگزاران مورد اعتماد در بهبودی و رساندن پیام NA به کانون‌های اصلاح، تجربه داشته باشند. همچنین درک چالش‌های کسانی که در مرکز روانی نگهداری می‌شوند، می‌تواند به اعضاء در این گونه مراکز کمک کند.

از قوانین مراکز آگاه باشید و هیچ چیزی به درمان جویان و زندانی‌ها ندهید.

 • اصل چرخش خدمتگزاران مورد اعتماد باید به حداقل برسد زیرا تداوم و سازگاری در این گونه مراکز اولویت دارد. اعضای منتخب NA لازم است درک روشنی از آنچه انجام می‌دهند داشته باشند. تداوم و سازگاری ممکن است برای درمان جویان، آرامش به همراه داشته باشد.
 • رفتار اخلالگرانه در جلسات ممکن است طبیعی باشد و خدمتگزاران مورد اعتماد با تجربه اغلب می‌توانند از این گونه اخلال‌ها چشم پوشی نمایند. کمیته می‌تواند با همکاری کارکنان مراکز به شیوه‌هایی دست یابد تا تأثیر رفتارهای اخلالگرانه در جلسات را به حداقل رساند.
 • این قشر از افراد اغلب به طور منظم جهت کنترل رفتارشان تحت دارو درمانی قرار دارند. ممکن است اعضای با تجربه تر بهتر بتوانند به پرسش‌هایی که گاهی اوقات در مورد مصرف دارو مطرح می‌شوند، پاسخ گویند. از عدم ابراز هر‌گونهعقیده‌ای در مورد دارو درمانی، اطمینان حاصل نمایید. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دارو درمانی هنگام خدمت در پنل ها، به بخش بازداشتگاه‌های نوجوانان و جوانان بزه‌کار مراجعه کنید).
 • از توضیح در مورد اینکه NA بخشی از مرکز نبوده و اعضای NA از کارکنان مرکز نمی‌باشند، اطمینان حاصل نمایید.
 • در جلسه از فرمت های دقیق و شفاف استفاده کنید، فرمت ها باید به معارفه اختصاص داده شود، همچنین نوارهای صوتی مربوط به بهبودی می‌تواند هنگام رساندن پیام بهبودی NA در این گونه مراکز مفید باشد.
 • ظرفیت توجه درمان جویان و زندانیان در این گونه مراکز می‌تواند محدود باشد. برای حل این مشکل می‌توان زمان جلسات را کوتاه‌تر کرد.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

رساندن پیام بهبودی در این مراکز، خدمتی بسیار حساس است. فقط باتجربه‌ترین اعضای H&I باید برای این نوع خدمت انتخاب شوند. مقررات مراکز در رابطه با افرادی که از بیرون برای شرکت در جلسه می‌آیند معمولاً بسیار گسترده است. آشنایی با خط مشی‌ها و محدودیت‌های مراکز، نیاز به دقت ویژه‌ای دارد. بهتر است بیشترین میزان حمایتی را که کارکنان مرکز می‌توانند ارائه دهند، برای اعضای H&I فراهم آورید.

 

اعضای H&I

دادگاه‌های مواد مخدر

دادگاه‌های مواد مخدر چیست؟

بسیاری از مردم که مرتکب جرایم عاری از خشونت در رابطه با مواد مخدر می‌شوند، توسط برنامه ارجاع دادگاه، به معتادان گمنام فرستاده می‌شوند. دست اندرکاران دادگاه‌های مواد مخدر، برنامه‌های دوازده قدمی را به دلیل هزینه کم و تأثیر زیاد به عنوان بخشی از درمان جایگزین، لحاظ نموده‌اند. بخشی از مطالعات انجام شده در مورد برنامه‌های دوازده قدمی منجر به آن شده که NA به عنوان یک گزینه قابل اعتماد برای معتادان به حساب آید. بر مبنای این مطالعات، کسانی که در سال‌های اخیر از سوی دادگاه‌های مواد مخدر به NA ارجاع داده شده‌اند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. برنامه دادگاه‌های مواد مخدر (یا برنامه‌های مشابه) در سراسر دنیا راه اندازی شده است. ممکن است خصوصیات این برنامه‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت باشد اما بنیاد و اساس آن با یکدیگر مشابه است.

دادگاه‌های مواد مخدر (یا برنامه‌های ارجاعی دادگاه‌ها) اثرات قابل ملاحظه‌ای بر معتادان گمنام گذاشته است، این اثرات آنقدر زیاد بوده که هیئت امنای خدمات جهانی NA، بولتن شماره ۳۱ را در مورد “کارت حضور در جلسات” منتشر کرده است. معتادان اغلب پیام بهبودی NA را از طریق برنامه دادگاه‌های کیفری دریافت می‌کنند. این به آن معنا نیست که رابطه NA با دادگاه‌های مواد مخدر فارغ از چالش است. گروه‌ها و کمیته‌های خدماتی ناحیه در مورد روابط با دادگاه‌های مواد مخدر که به نظر روی جوامع محلی NA اثر گذار است رویکردهای پیشگیرانه اتخاذ  می‌نمایند. این بخش بر شیوه‌هایی تمرکز کرده که در آن گروه‌ها و کمیته‌های خدماتی ناحیه به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای رساندن پیام بهبودی NA باید با دادگاه‌های مواد مخدر رابطه ایجاد کنند.

 

رابطه NA با دادگاه‌های مواد مخدر

اقدامات پیشگیرانه به این معناست که اجازه دهیم کارکنان دادگاه‌ها بدانند برنامه NA شامل چه چیزهایی است (یا نیست) و NA چه کاری می‌تواند (یا نمی‌تواند) انجام دهد. ما می‌خواهیم با دادگاه‌های مواد مخدر روابطی مبتنی بر همکاری ایجاد کنیم و در عین حال به سنت‌هایمان نیز احترام گذاریم. بحث و گفتگوی ناحیه در مورد اثرات بالقوه‌ای که دادگاه‌های مواد مخدر می‌توانند بر روی جلسات NA محلی داشته باشند به اعضاء کمک می‌کند. این گفتگوها فرصتی برای اعضاء به وجود می‌آورد تا عقاید خود را ارائه داده و جهت چگونگی رویارویی با کارت‌های حضور، سازگاری تعداد بی‌شماری از تازه واردان که در جلسات NA محلی حضور می‌یابند و همچنین ایجاد روابط با کارکنان دادگاه‌های مواد مخدر راه حل مناسبی پیدا کنند.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

بحث و گفتگوی ناحیه در مورد دادگاه‌های مواد مخدر

کمیته خدماتی ناحیه می‌تواند هنگام بحث و گفتگو راجع به شیوه‌های خلاقیت بیشتر در دادگاه‌های مواد مخدر، برخی از نکات زیر را مورد ملاحظه قرار دهد:

کارکنان دادگاه‌های مواد مخدر را برای گفتگو با اعضای کمیته خدماتی ناحیه به یک جلسه میزگرد دعوت کنید. این گفتگوها می‌تواند بر شیوه‌هایی متمرکز باشد که در آن به اعضای ارجاع داده شده به جلسات توسط دادگاه‌های مواد مخدر، بهتر کمک شود. مسئولان دادگاه می‌توانند در مورد جلسات و برنامه NA آموزش ببینند، همچنین خدمتگزاران مورد اعتماد فرصتی برای یادگیری در مورد دادگاه‌های مواد مخدر به دست آورند.

کارکنان دادگاه‌های مواد مخدر (شامل دادستان، مددکاران عفو و آزادی مشروط و افسران پلیس) لازم است بدانند که NA منبعی قابل اعتماد برای معتادان است (از هنگامی که آن‌ها با معتادان اجتماع شروع به تعامل اولیه کرده‌اند). ناحیه می‌تواند پوسترهای خود را در اتاق انتظار کلانتری‌ها، دفاتر و اتاق‌های انتظار عفو یا آزادی مشروط نصب کند.

در مورد اینکه چه نوع جلسه‌ای برای تعداد کثیری از افراد ارجاعی دادگاه به NAمناسب‌تر است. بحث و گفتگو کنید.

برای تازه واردان خصوصاً در محوطه دادگاه‌ها، مراکز عفو مشروط یا مراکز مشابه دیگر، کارگاه‌هاییبرگزار کنید تا به آن‌ها در درک برنامه NA کمک کند. کارگاه تازه واردان در نواحی کوچک‌تر که ممکن است جلسات NA با اعضای کمتر برگزار شود، می‌تواند مفیدتر باشد. کارگاه تازه واردان شبیه پنل های معارفه است که در آن خدمتگزاران مورد اعتماد اطلاعات در مورد NAرا در قالب یک فرمت ارائه می‌دهند. کمیته می‌تواندراهنمای گروه در مراکز را جهت شروع جلسات در دادگاه‌های مواد مخدر به کار گیرد. این جلسات می‌توانند بعداً خودگردان و خودکفا شوند.

اعضاء می‌توانند در مورد نقش قاضی در ارجاع معتادان به NA بحث و گفتگو کنند. قاضی می‌تواند بر بهبودی درمان جویان نظارت کرده و در آن فعالانه شرکت کند. این به آن معناست که قاضی از درمان جو بخواهد راهنما بگیرد، قدم کار کند و به گروه تعلق پیدا کند. اگر قاضی سعی کند از راهنما درخواست کند به دادگاه بیاید، در آن صورت است که از مرزهای همکاری تخطی شده، چون راهنما تحت قیمومیت و فرمان دادگاه نیست. ما می‌توانیم از درخواست قاضی که هم مغایر با سنت‌های ما و هم مغایر با حقوق فردی اعضاست سر باز زنیم. مراکز و قضات مسئول رفتار خود طبق سنت‌های ما نیستند بنابراین مسئولیت بر دوش ماست.

بعضی اوقات کمیته‌های خدماتی ناحیه می‌توانند در برنامه‌های آموزشی دولتی که برای مسئولان دادگاه‌های مواد مخدر برگزار می‌شود، شرکت کنند. با شرکت در این گونه برنامه‌های آموزشی، ترتیب دادن معارفه، یا راه اندازی غرفه در نمایشگاه، تعداد زیادی از مسئولان جدید، درک روشن‌تری از نقش NA، چالش‌ها و توانایی‌های آن پیدا می‌کنند.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

بحث و گفتگوی ناحیه در مورد دادگاه‌های مواد مخدر

کمیته خدماتی ناحیه می‌تواند هنگام تعامل با مسئولین دادگاه‌های مواد مخدر در مورد نکات زیر گفتگو کند:

در مورد اینکه NA یک برنامه بهبودی داوطلبانه است نه یک مرکز درمانی، شفاف سازی کنید.

 • توضیح دهید در طول جلسه NA چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. برای مدت پاکی اعضاء چاپ توزیع می‌کنیم، راهنما و ره‌جو شدن را تمرین می‌کنیم و اینکه انواع مختلفی از فرمت های وجود دارد و ….
 • اصول سنت هفتم را با مسئولان دادگاه مواد مخدر به مباحثه گذارید. در این صورت آن‌ها به درمان جویان خود می‌آموزند که این اصول در NA به چه معناست. این ممکن است به آن معنا باشد که معتادان ارجاع شده از دادگاه‌ها در جا به جایی صندلی‌ها و اعانه به سبد هفتم کمک کنند.
 • با کادر اداری مناسب در دادگاه (اغلب هماهنگ کننده در دادگاه) گفتگو کنید. این حرفه‌ای‌ها اغلب تصمیم می‌گیرند که معتادان ارجاعی دادگاه به چه تعداد جلسه برای حضور نیاز دارند، قضات هم معمولاً تصمیمات آن‌ها را تأیید می‌کنند. در مورد اینکه کدام جلسه بهتر می‌تواند پاسخگوی تعداد زیادی از معتادان ارجاعی دادگاه باشد، اطلاعات را به بحث و گفتگو گذارید.
 • برنامه به روز شده جلسه و لیست خطوط تلفنی را تهیه کنید.
 • به دادگاه‌ها پیشنهاد کنید که تک برگی‌ها و سایر نشریات NA را خریداری کرده و در اختیار درمان جویان خود قرار دهند.
 • از کارکنان دادگاه مواد مخدر برای حضور در جلسات باز NA دعوت به عمل آورید.

 

تمایل، قابل اندازه گیری نیست بلکه در قلب هر عضو وجود دارد. از آنجا که ما نمی‌توانیم در مورد تنها شرط عضویت قضاوت کنیم، تشویق می‌شویم درهای جلسات خود را به روی هر معتادی که امید پیوستن به ما را دارد باز گذاریم. از ما خواسته می‌شود تا مراقبت و توجهی که به تک تک ما کمک کرد تا بتوانیم احساس تعلق پیدا کنیم را گسترش داده و در اختیار دیگران بگذاریم. سنت سوم با تشویق ما به خوشامدگویی به دیگران به رشد NA  کمک می‌کند.

چگونگی عملکرد

 

گروه‌های NA و کارت‌های حضور در جلسات

دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا این گونه به نظر می‌رسد که  اعضاء از حضور افراد ارجاعی از دادگاه به جلسات NA ناراحت هستند. یکی از دلایل این است که معتادان گمنام به عنوان یک انجمن روی اعضای خود نظارت ندارد. دلیل دیگر اینکه به نظر می‌رسد اجبار به حضور در جلسات با برخی از اصول فلسفی ما در تضاد است. اگر چه بسیاری از اعضای ما از طریق برنامه اجبار حضور در جلسه که شامل مراکز درمانی و عفو مشروط است، NA را یافته‌اند. این به ما مربوط نیست که تصمیم گیری کنیم آیا فردی برای پاک ماندن آمادگی دارد و یا اینکه عضو NA است یا خیر. بسیاری از معتادانی که نهایتاً تمایل به حضور در جلسات NA را نداشتند، در نتیجه برنامه حضور اجباری، در NA پاک شده‌اند.

یکی از واقعیت‌های کاربردی موجود این است که افراد ارجاعی از دادگاه مواد مخدر می‌توانند بر فضای بهبودی گروه تأثیر گذاشته و منابع مالی گروه را تحلیل برند. خوب است این نکته را به یاد آوریم که نشریات NA به ما می‌گوید: مهم نیست که معتاد از کجا آمده است. گروه‌هامی‌توانند از خود بپرسند آیا حذف کسانی که از طریق دادگاه‌های مواد مخدر به جلسات ارجاع داده می‌شوندواقعاً بهترین راه حل است یا خیر. ایده‌های زیر می‌تواند به گروه‌ها کمک کند در بحث و گفتگوی چالش‌های واقعی که در ارتباط با مراجعان دادگاه‌های مواد مخدر پیش رو دارند، به راه حل دست یابند:

 • ممکن است گروه تصمیم بگیرد از خود یک ترازنامه تهیه کند. این ترازنامه می‌تواند بر روی چگونگی آمادگی و توانایی گروه برای حضور مراجعان از دادگاه مواد مخدر متمرکز شود. اگر چه افزایش حضور می‌تواند فضای بهبودی را مستأصل سازد، گروه ممکن است توجه خود را به کسانی معطوف کند که از دادگاه‌های مواد مخدر مراجعه کرده‌اند. آیا گروه پذیرا بوده و خوشامد می‌گوید؟ برخی از درمان جویان تحت قیمومیت دادگاه، ممکن است معتاد نبوده یا آمادگی پذیرش و اقرار به اینکه معتادند را نداشته باشند. گروه می‌تواند از خود بپرسد که آیا سنت سوم NA را رعایت می‌کند یا خیر.
 • گروه می‌تواند بررسی کند که آیا فرمت جلسه برای تعداد زیادی از تازه واردان مناسب است یا خیر. ممکن است گروهی که فرمت جلسه‌اش مشارکت است تصمیم بگیرد فرمت جلسه را به گونه‌ای تنظیم کند که در آن بهتر بتواند به تازه واردان سرویس دهی کند؛ مانند کارگاه تازه واردان، جلسه سخنران یا جلسه پرسش و پاسخ. ممکن است حتی بعد از در نظر گرفتن همه این ملاحظات، گروه به این نتیجه برسد که جلسه امکانتطبیق و پاسخگویی خود با افراد دارای کارت حضور دادگاه را ندارد. در آن صورت گروه می‌تواند مراتب را با کمیته خدماتی ناحیه یا کمیته هماهنگ کننده کارکنان دادگاه مطرح کند. آن دسته از گروه‌هایNA که تصمیم می‌گیرند کارت حضور مراجعان دادگاه را امضا نکنند، امکان توضیح این مورد هنگام ثبت آدرس گروه در لیست جلسات ناحیه را دارند تا در این صورت افراد ارجاعی از سوی دادگاه‌ها در جلساتشان شرکت نکنند.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

سنت سوم: تنها شرط عضویت تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است. همه افراد معتاد مقدمشان گرامی داشته شده و در به دست آوردن رهایی از اعتیاد که در جستجوی آن هستند یکسانند؛ همه معتادان می‌توانند به طور یکسان در این برنامه بهبود یابند.

 • امضای کارت‌های حضور، ارائه خدمت به معتادان است. گروه NA در هیچ‌گونه نظارتی شرکت نمی‌کند. در ابتدای تأسیس NA هم جلسات تحت نظارت قرار داشتند. درخواست از پلیس برای توقف نظارت بر جلسات به این علت که معتادان از حضور در جلسات واهمه نداشته باشند، اولین تعامل انجمن ما در قالب فعالیت‌های روابط عمومی بود. اگر متوجه شویم که جلسات دوباره تحت نظارت قرار دارد، می‌توانیم اعمال مشابهی انجام دهیم. امضای کارت‌های حضور اعضای ارجاعی دادگاه به گروه‌ها برای سرویس دهی و خدمت به معتادان انجام می‌شود نه برای خدمت به دادگاه‌های مواد مخدر. ما به حفظ رازداری معتاد احترام می‌گذاریم؛ سعی می‌کنیم با اعضای ارجاعی از سوی دادگاه همان‌گونه رفتار کنیم که با سایر اعضای NA رفتار می‌کنیم.
 • ممکن است اعضاء در برخی موارد متوجه شوند که معتادان ارجاعی دارای کارت حضور دادگاه، زودتر جلسه را ترک می‌کنند. خوشبختانه مسئولیت کنترل این مورد که آیا عضو ارجاعی از دادگاه تا انتهای جلسه حضور دارد یا خیر به عهده ما نیست. بعضی از گروه‌ها برای منع این اعضاء از ترک زود هنگام جلسه، کارت‌های حضور را هنگام چرخش سبد سنت هفتم جمع آوری کرده و در پایان جلسه به آن‌ها مسترد می‌دارند. اگر گروه‌ها با امضای کارت‌های حضور مشکل دارند در این صورت ممکن است از مُهر گروه به عنوان جایگزین امضاء استفاده کنند.

استحکام رابطه ما با ساختار دادگاه‌های کیفری، توانمندی بالقوه‌ای در تغییر زندگی بسیاری از معتادان دارد. روابط مستحکم بر مبنای ارتباطات شفاف، اعتماد، اعتبار و ایجاد رابطه مداوم ساخته می‌شود. با انجام هدف اصلی ما یعنی رساندن پیام بهبودی NA به معتادان در عذاب، فعالیت‌های خدماتی خود با ساختار دادگاه‌های کیفری را تمرین می‌کنیم.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

منابع

نامه تشویقی دادگاه‌های کیفری

نامه دادگاه‌های کیفری به حرفه‌ای‌ها

پرسش‌های متداول –حرفه‌ای‌ها در دادگاه‌های کیفری

فرم پیگیری دادگاه‌های کیفری

کارگاه برای تازه واردان

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

پیشنهاداتی برای ارتباط با سازمان‌ها

دادگاه‌های مواد مخدر

کانون‌های اصلاح و بازداشتگاه‌ها

شعب دادگاه‌ها

پلیس / کلانتر

آموزش / تعلیم و تربیت (دانشکده حقوق، برنامه آموزشی دادگاه مواد مخدر، برنامه‌های آموزشی و پرورشی دادگاه‌های کیفری، دانشکده افسری پلیس و غیره)

جوامع حرفه‌ای (به طور اخص ملی و بین‌المللی)

مأمورین عفو مشروط

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

ضمیمه

“بایدها و نبایدها” (برگرفته از کتاب راهنمای زندان‌ها و بیمارستان‌ها)

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

بایدها

 • شماره تماس کمک رسانی NA را در دسترس زندانیان قرار دهید، در این صورت آن‌ها هنگام ترخیص می‌توانندNA را پیدا کنند.
 • هنگام مراجعه به مرکز، همراهان خود را از قوانین و دستورالعمل‌های آن مرکز توجیه کنید.
 • جلسات را به موقع آغاز و به موقع خاتمه دهید.
 • تأکید کنید که بهبودی NA بدون توجه به نوع و مقدار مصرف، در دسترس همه معتادان است.
 • به روشنی تأکید کنید که معتادان گمنام از مراکز و سایر انجمن‌ها و روش‌های درمانی جداست.
 • از همه اعضای پنل، سخنرانان و گردانندگان استفاده کنید.
 • سعی کنید کلیه توافق‌ها با مسئولین مراکز به صورت مکتوب باشد.
 • خال‌کوبی ها را بپوشانید.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

نبایدها

 • پوشش نامناسب (در مورد الزامات پوششی مرکز تحقیق کنید).
 • حضور به تنهایی در جلسات H&I که در مراکز برگزار می‌شود.
 • تمرکز بر روزهای مصرف، هنگامی که در مورد پیام بهبودی NA مشارکت می‌کنیم.
 • مباحثه در مورد قوانین، آیین نامه‌ها و برنامه‌های مراکز یا سایر انجمن‌ها.
 • مباحثه با زندانیان در مورد شرایط مراکز یا کارکنان آن.
 • استفاده از زیور آلات براق یا حمل پول به مقدار زیاد.
 • حمل پیغام یا نامه به داخل یا خارج از مراکز.
 • همراه آوردن یک عضو NA به مراکزی که در آنجا دوست یا فامیل دارد.
 • پرسیدن اینکه زندانی چه جرمی مرتکب شده یا مباحثه در مورد گناهکاری و بی‌گناهی زندانیان.
 • قبول پول و هدیه از زندانی یا اهدای پول و هدیه به زندانی.

روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر

دانلود فایل کامل فصل ششم روابط عمومی انجمن معتادان گمنام

روابط عمومی NA (فصل شش)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا