انجمن معتادان گمنام UK

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

فقط یک لازمه برای عضویت در NA وجود دارد به تمایل به قطع مصرف” ، اما در عوض این عضویت منافع بسیاری دارد. یکی از منافع آن ، داشتن امتیاز خدمت کردن می باشد.
ما که دارای بیماری اعتیاد هستیم ، سال های زیادی را در درون خود زندانی بوده ایم. ما از گرمای دوستی و معاشرت با دیگر انسانها دور بودیم ، و همه زندگی ما حول محور خریدن و مصرف کردن مواد مخدر و پیدا کردن راه های جدید برای به دست آوردن آن می چرخید . عشقی که باعث ارتباط یک شخص با شخص دیگر و اشخاص بعدی می شود ، و خدمت بلاعوض که موجب تغذیه ، استقرار و تقویت دیگر انسان ها می گردد ، هیچ کدام در زندگی ما جای نداشتند. به همین خاطر است که در بهبودی , قدرت در خدمت دیگران بودن امتیاز بزرگی به حساب می آید ، چون ما فقط با نگاه کردن به اطراف خود می توانیم به مرور با خودمان آشنا شویم و با در میان گذاشتن آنچه که داریم می توانیم آن را برای خود حفظ کنیم و توسط هم دلی با دیگر اعضاء و با درک احتیاجات آن ها و قرار دادن آن ها در اولویت و قبل از نیازهای خودمان است که یاد می گیریم چگونه دیگران را دوست داشته باشیم و در نتیجه یاد می گیریم که چگونه خودمان را دوست داشته باشیم.
خدمت در هنگام بهبودی ، شامل خیلی چیزها می شود . ما نقش فعال تری در زندگی روزانه خود ایفاء می کنیم و به دیگران به عنوان دوست های بهتر ، عضو خانواده بهتر ، کارگر یا کارمند بهتر و شهروند بهتر خدمت می کنیم. وقتی در یکی از جلسات NA احساس راحتی کرده و در آن جا دوستانی پیدا می کنیم که با آن ها احساس همسانی و هم دلی داریم و می توانیم بگوئیم که یک جلسه همیشگی (خانگی) پیدا کرده ایم , محلی که می توانیم در آن بهبودی خود را دنبال کنیم و به دیگر معتادان از طریق مشارکت تجارب بهبودی خود خدمت کنیم. زمان, تجربه, و همدلی را که در جلسه همیشگی خود به دیگران عرضه می کنیم هنگامی که راهنمای اعضاء دیگر NA می شویم در حد
وسیع تری ارائه می گردند. انواع متفاوت این خدمات به دیگران , نشانگر بیداری روحانی حاصل از قدم دوازدهم ما می باشد و در سعی و کوشش ما جهت رساندن این پیام به دیگر معتادان و به کارگیری این اصول در تمام امور، مشهود می شود. این کتاب راهنما راه های بیشتری که معتادان در حال بهبودی از آن طریق میتوانند در NA خدمات بیشتری ارائه کنند را توضیح می دهد. امید ما این است که کتاب راهنمای خدماتی باب جدیدی را برای انواع خدمات به روی تعداد زیادی از اعضاء بگشاید.
کتاب راهنمای خدماتی در NA به این منظور چاپ شده تا منبعی در اختیار کسانی قرار دهد که در کشورهای مختلف خود را وقف خدمتهای لازم جهت رساندن پیام ما به معتادانی که هنوز در عذابند می کنند. قسمتهایی از این کتاب ممکن است به خاطر مسائل و شرایط جغرافیایی , قوانین استانی و کشوری تفاوت های فرهنگی و یا حالت و شرایط توسعه معتادان گمنام در منطقه شمار نامناسب و غیر مقتضی باشد. در چنین حالتی NA در منطقه شما در وفق دادن این راهنما با احتیاجات خود آزاد استار به شرطی که این جرح و تعدیل ها با قدمهای دوازده گانه سنتهای دوازده گانه و مفاهیم خدماتی دوازده گانه NA سازگاری داشته باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرح و تعدیل مفاد راهنمای خدماتی با شرایط محلی خود با دفتر خدمات جهانی معتادان گمنام تماس بگیرید.

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا