انجمن معتادان گمنام UK

آدرس جلسات آنلاین

آدرس جلسات آنلاین

آدرس جلسات آنلاین

آدرس جلسات آنلاین

در صورت نیاز پسورد NA را وارد کنید با حروف بزرگ

LINKساعتروزشهر
لینک زوم20 الی 21:30 هر روز هفته بعد از جلسه دورهمی با عنوان کتابخوانی و سرویس دهی به تازه وارد برقرار می باشد
لینک زوم 16 الی 17:30پنج شنبهگروه ليدز
لینک زوم11تا 12:30صبحشنبه صبح شفلید
اسکرول به بالا