انجمن معتادان گمنام UK

آدرس جلسات آنلاین

آدرس جلسات آنلاین

آدرس جلسات آنلاین

آدرس جلسات آنلاین

در صورت نیاز پسورد NA را وارد کنید با حروف بزرگ

LINKساعتروزشهر
لینک زوم۲۰:۰۰یکشنبهلندن
لینک زوم۲۰:۰۰یکشنبهبیرمنگهام
لینک زوم۲۰:۰۰شنبهلندن
لینک زوم۱۱:۰۰شنبهشفیلد
لینک زوم۱۳:۰۰سه شنبهلیدز
لینک زوم۲۰:۰۰سه شنبهلندن
لینک زوم۱۹:۰۰دوشنبهمنچستر
لینک زوم۱۹:۰۰دوشنبهگلاسکو
لینک زوم۲۰:۰۰دوشنبهشفیلد
لینک زوم۲۰:۰۰چهار شنبهبیرمنگهام
لینک زوم۱۹:۰۰جمعهمنچستر
لینک زوم۲۰:۰۰جمعهلندن
لینک زوم۲۰:۰۰جمعهبیرمنگهام
لینک زوم۱۹:۰۰پنج شنبهمنچستر
لینک زوم۱۶:۰۰پنج شنبهلیدز
لینک زوم۲۰:۰۰پنج شنبهلندن
اسکرول به بالا