یک نمونه پژوهشی

یک نمونه پژوهشی

یک نمونه پژوهشی یک نمونه پژوهشی,توانایی اعضای NA,ماهیت بیماری اعتیاد,باعث لغزش من معتاد هستم ؛ و در معتادان گمنام یاد گرفته ام که این جمله یعنی چه ، فهمیده ام که ما چه جور آدم هایی هستیم، چه چیزهای مشترکی داریم، و چه طور در کنار هم بهبود می یابیم. نیاکان پدر و مادر من جزو «کانی …

یک نمونه پژوهشی ادامۀ مطلب »