یک معتاد پاک یک معجزه است

یک معتاد پاک یک معجزه است

یک معتاد پاک یک معجزه است یک معتاد پاک یک معجزه است سالها پیش وقتی برای اولین بار در مشارکت دوستی شنیدم که میگفت: پاک ماندن هر کدام از ما یک معجزه ست! به خودم گفتم احتمالا این هم یکی از آن بزرگنمایی های معتاد گونه ست، چرا باید قطع مصرف را به معجزه تشبیه …

یک معتاد پاک یک معجزه است ادامۀ مطلب »