یک دانه سیب زمینی

یک دانه سیب زمینی

یک دانه سیب زمینی یک دانه سیب زمینی,معتاد جویای بهبودی,در چنگ بیماری اعتیاد,یافتن بهبودی من اینها را از بیمارستانی در تورونتوی کانادا می نویسم که مخصوص بیماران مبتلا به ایدز است. من در ۱۹۸۳ پذیرفتم که بیماری اعتیاد دارم و پا در راه بهبودی گذاشتم. اولین بار که پا به یکی از جلسات گذاشتم، تمام دلایل ممکن …

یک دانه سیب زمینی ادامۀ مطلب »