باوری نسبت به NA نداشتم

باوری نسبت به NA نداشتم

باوری نسبت به NA نداشتم باوری نسبت به NA نداشتم اسم من Alejandra یک معتاد در حال بهبودی هستم ، از اولین روزهای ورودم به معتادان گمنام ، تجربه ی خوبی دارم که قلم به دست گرفتم تا آنرا با دوستان همدردم در میان بگذارم . بعد از چندین سال پی در پی و طولانی با تخریب فراوان …

باوری نسبت به NA نداشتم ادامۀ مطلب »