قدم زدن در کنار گودال فاضلاب

قدم زدن در کنار گودال فاضلاب

قدم زدن در کنار گودال فاضلاب قدم زدن در کنار گودال فاضلاب نشریات ما اعتیاد را به عنوان یک بیماری حیله گر و گمراه کننده معرفی می‌کنند ، که هر چه ما قوی‌ تر می‌شویم، بیماری مان زورش بیشتر می‌شود ،برای من بیماری مانند یک گودال بزرگ است که هیچ وقت پر نمی‌شود، من دائماً روی این لبه گودال …

قدم زدن در کنار گودال فاضلاب ادامۀ مطلب »