گروه های NA و مسئله دارودرمانی

گروه های NA و مسئله دارودرمانی

گروه های NA و مسئله دارودرمانی گروه های NA,مسئله دارودرمانی,ترک مواد مخدر همان طور که در کتابچه در دوران بیماری آمده، مصرف داروهای تجویز شده تصمیمی است اختیاری و شخصی میان هر فرد، راهنمای او، پزشک، و نیروی برتر. این تصمیمی است که برای بسیاری از اعضا، از ابتدا تا به انتها چالش برانگیز است. …

گروه های NA و مسئله دارودرمانی ادامۀ مطلب »