۸۴ روز پاک

۸۴ روز پاک

۸۴ روز پاک ۸۴ روز پاک,هستم یک معتاد,معتادان در زندان,گروه های انجمن معتادان,یک معتادم سلام من حبیب هستم یک معتاد. سلام می کنم به همه معتادان در زندان مرکزی قزوین و به تمام گروه های انجمن معتادان گمنام در سراسر جهان. لحظات پایانی زندگی الان که این نامه را می نویسم لحظات پایانی زندگی ام را می گذرانم و بسیار …

۸۴ روز پاک ادامۀ مطلب »