کرم ابریشم و هدیۀ درماندگی

کرم ابریشم و هدیۀ درماندگی

کرم ابریشم و هدیۀ درماندگی کرم ابریشم و هدیۀ درماندگی در گذشته من مثل یک کرمِ ابریشم بودم و از یک برگ درخت به برگ دیگری می خزیدم. چنین کاری کسل کننده، یکنواخت و تک بُعدی بود. اما بعضی وقت ها که یک برگ بسیار خوشمزه پیدا می کردم برای مدت کوتاهی هیجان زده می …

کرم ابریشم و هدیۀ درماندگی ادامۀ مطلب »