کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من

کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من

کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من وقتی که من پاک شدم هیچ ایده ای از اینکه چه چیزی می خواهم نداشتم. من میدانستم که نمیتوانم از این احساس نا امیدی که درونم است رهایی پیدا کنم و من این را میدانستم که یک جایی در …

کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من ادامۀ مطلب »