کارگاه حضوری لیورپول ناحیه فارسی زبان uk

کارگاه حضوری لیورپول

کارگاه حضوری لیورپول کارگاه حضوری لیورپول کمیته کارگاه های ناحیه فارسی زبان انگلستان برگزار می کند برگزاری کارگاه حضوری جلسه لیورپول موضوع : خدمت ، داشتن راهنما و حفظ گمنامی زمان برگزاری : سه شنبه ۱۴ ژوئن ۲۴ خرداد ساعت ۱۲ الی ۱۴ به وقت انگلستان محل برگزاری : جلسه لیورپول L3 5SD طبقه زیر …

کارگاه حضوری لیورپول ادامۀ مطلب »