ارزشش را دارد

ارزشش را دارد

ارزشش را دارد ارزشش را دارد,آلودگی به مواد مخدر,کابوس مصرف مواد,عذاب مصرف مواد مخدر,فلاکت های اعتیاد فعال بچه که بودم، برادرم بزرگم دچار مشکلات روانی ای شده بود که همه می گفتند ناشی از مصرف مواد مخدر است. من از این که سایر بچه ها می دانستند او برادر من است خجالت می کشیدم. از …

ارزشش را دارد ادامۀ مطلب »