چه کسی کنار تو نشسته است

چه کسی کنار تو نشسته است

چه کسی کنار تو نشسته است چه کسی کنار تو نشسته است من شما را میشناسم. شما آقا یا خانم فلانی هستی که در جلسه فلان شرکت میکنی و در باشگاه بهمان جایی که انجمنیها در هر جای ایالات متحده یا هر جای جهان هستند شرکت میکنی. یک شب شما را در جلسه ساعت 8 …

چه کسی کنار تو نشسته است ادامۀ مطلب »