من به  (NA ) انجمن معتادان گمنام تعلق دارم

من به  (NA ) انجمن معتادان گمنام تعلق دارم

من به  (NA ) انجمن معتادان گمنام تعلق دارم من به (NA ) انجمن معتادان گمنام تعلق دارم, تنهایی معتاد, انگ اعتیاد, امید به NA, چرخه معیوب مصرف, سلام، اسم من نات و یک معتاد از شهر چیانگ می، کشور تایلند هستم. البته زندگی ام همیشه به این شکل نبود. من ۱۳ سال در شهر …

من به  (NA ) انجمن معتادان گمنام تعلق دارم ادامۀ مطلب »