پذیرفتن احساسات

پذیرفتن احساسات

پذیرفتن احساسات پذیرفتن احساسات ما اکنون در اردوگاه «واپیتی »، در پارک ملی «جاسپر » که در یکی از کوهستان های غرب کانادا قرار دارد، اقامت داریم. کلمۀ «واپیتی » از زبان سر خپوستان کانادایی که نام شان قبیله «کِری » است، گرفته شده و به معنی نوعی آهوی بسیار بزرگ می باشد که در …

پذیرفتن احساسات ادامۀ مطلب »