پاک ماندن در دنیای بیرون

پاک ماندن در دنیای بیرون

پاک ماندن در دنیای بیرون پاک ماندن در دنیای بیرون بسیاری از ما برای اولین بار پیام بهبودی NA را زمانی که در بیمارستان یا سایر موسساتی از این دست بودیم، دریافت کردیم . بیرون آمدن از چنین مکان هایی و وارد شدن به دنیای خارج ، تحت هیچ شرایطی آسان نیست. به ویژه ، زمانی که …

پاک ماندن در دنیای بیرون ادامۀ مطلب »