فقط بگو آری

فقط بگو آری

فقط بگو آری فقط بگو آری,زندگی اعتیادی,نیازهای آدم معتاد,شعار دوران بهبودی,پاتوق NA من در یک خانواده سنتی سیک بزرگ شدم که در آن حتی سیگار کشیدن هم حرام است. سیک ها قوم جنگ جویی هستند و واژه «سردار» که در هند برای خطاب به آنان به کار می رود. سیک ها را از عمامه ای …

فقط بگو آری ادامۀ مطلب »