فرصتی دیگر برای زیستن

فرصتی دیگر برای زیستن

فرصتی دیگر برای زیستن فرصتی دیگر برای زیستن,وسوسه مصرف مواد مخدر,افراط در مصرف مواد,وقف NA در زندگی هر معتادی ، گاهی یک دو راهی پدیدار می شود : مواقعی که می توانیم مصرف را ترک کنیم و مسئولیت زندگی خود را بر عهده گیریم؛ به شرط آن که انتخاب مان این باشد. من روزی در …

فرصتی دیگر برای زیستن ادامۀ مطلب »