وبینار بزرگداشت روز راهنما 4 دسامبر

وبینار بزرگداشت روز راهنما 4 دسامبر

وبینار بزرگداشت روز راهنما 4 دسامبر وبینار بزرگداشت روز راهنما 4 دسامبر به داستان هایی الهام بخش از سراسر جهان گوش دهید. راهنما و رهجو: در وبینار بزرگداشت روز راهنما به ما بپیوندید. شنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت7 شب  به وقت انگلستان. آیدی جلسه: ۷۴۲۳ ۹۰۲۷ ۸۱۶     رمز: ۱۹۵۳ ترجمه به زبان های پرتغالی …

وبینار بزرگداشت روز راهنما 4 دسامبر ادامۀ مطلب »