همایش اروپا ( محل برگزاری مصر)

همایش اروپا ( محل برگزاری مصر)

همایش اروپا ( محل برگزاری مصر) همایش اروپا ( محل برگزاری مصر) ۹،۱۰،۱۱ سپتامبر 2022 همایش قاهره نزدیک‌ترین فرودگاه  فرودگاه بین‌المللی قاهره فاصله تا خیابان اصلی: ۳۳ کیلومتر (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) حداقل هزینه: ۱۳ یورو (تقریبا) …………………………………….. حمل و نقل شرکت اوبر و خواهر(کریم) خدمات در دسترس در قاهره ……………………………………. محل اقامت قاهره یک …

همایش اروپا ( محل برگزاری مصر) ادامۀ مطلب »