انجمن معتادان گمنام UK

نور بهبودی

نفس حیات

نفس حیات

نفس حیات نفس حیات,معتاد مادر زاد,نور بهبودی,احساس پاکی,معجزه بهبودی من در پذیرش این واقعیت که معتاد مادر زاد هستم هیچ مشکلی ندارم. اصلا بیماری من ژنی است. من در جایی بزرگ شدم که در آن تنها بچہ سفید پوست کلاس – «Haole» – بودم. در زبان اهالی هاوایی، «ha ole» یعنی کسی که نفس حیات یا جان …

نفس حیات ادامۀ مطلب »

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد جلسه را راه بیندازید,دیگران خواهند آمد,گروه فعال NA,زندگی معتادان,نور بهبودی چهل و پنج سالم بود، دو سابقه زندان داشتم، و بابت این خلاف آخر ممکن بود بین دوازده تا شصت سال حکم بگیرم. هنوز مصرف می کردم که به یک درمانگاه سرپایی معتادان رفتم تا همه را خر …

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا