کتاب پایه

کتاب پایه

کتاب پایه کتاب پایه پیش گفتار ویراست ششم بسیاری از ما بدون کتاب پایه هرگز با بهبودی آشنا نمی‌شدیم : این کتابی است که جلسات ما با خواندنی های برگرفته از صفحه های آن آغاز می‌شود ؛  در جلسات ما روی میز نشریات قرار می‌گیرد و تا ماه‌ها و سال‌ها و دهه‌ها همراه وفادار بهبودی ما بوده …

کتاب پایه ادامۀ مطلب »