نزدیک ترین جلسه NA

نزدیک ترین جلسه NA

نزدیک ترین جلسه NA نزدیک ترین جلسه NA تا دلت بخواهد اوضاع و احوال خوب بود. من دیپلمم را گرفته بودم، یک ماشین نو و گواهینامه رانندگی داشتم و رابطه ام هم با پدرم و مادر خوب بود. دوست دخترم پیش روان شناسی می رفت که گفته بود ما دو نفر باید با هم درگیر …

نزدیک ترین جلسه NA ادامۀ مطلب »