نامه قطع رابطه با مواد

نامه قطع رابطه با مواد

نامه قطع رابطه با مواد نامه قطع رابطه با مواد مواد گرامی) :)Dear Drugsn برخی از بهترین سالهای زندگی ام با شما سپری شد. یاد گرفتم که از هیچ چیز چیزی بسازم و نتیجه اش شما بودی. خیلی ها به من هشدار دادند، خیلی ها از شما بیم دارند ولی من این را با تمام …

نامه قطع رابطه با مواد ادامۀ مطلب »