از سردستگی جنایتکاران تا گردانندگی جلسه

از سردستگی جنایتکاران تا گردانندگی جلسه 

از سردستگی جنایتکاران تا گردانندگی جلسه  از سردستگی جنایتکاران,تا گردانندگی جلسه,مواد مخدر و خشونت,آرمان بهبودی,آزادی از اعتیاد من در جنوب شهر لس آنجلس بزرگ شدم. در بچه گی دچار آسم حاد بودم و هر هفته باید دارو تزریق می کردم تا بیماری ام عود نکند. با سایر بچه ها احساس تفاوت می کردم، چون نمی …

از سردستگی جنایتکاران تا گردانندگی جلسه  ادامۀ مطلب »