مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم  مفهوم دوازدهم ,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.   انجمن معتادان گمنام NA  کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام مفهوم دوازدهم,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na از خود گذشتگی در خدمت کوششی “جهادی” روحانی …

مفهوم دوازدهم ادامۀ مطلب »