مفهوم دهم

مفهوم دهم

مفهوم دهم مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم ۱۰,حق استیناف انجمن معتادان گمنام NA “هر عضو از کمیته خدماتی می تواند ، بدون ترس از تلافی ، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته در خواست کند.” کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   مفهوم دهم ، تضمین انجمن ما احترام نسبت به تک تک خدمت گزاران …

مفهوم دهم ادامۀ مطلب »