مفهوم اول

مفهوم اول

مفهوم اول مفهوم اول برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما ، گروه های NA گرد هم می آیند تا ساختاری بوجود آورند که موجب توسعه ، هماهنگی و تامین خدمات NA در کل گردد.   کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام هدف اصلی انجمن ما ، رساندن پیام است که “یک معتاد …

مفهوم اول ادامۀ مطلب »