معجزه در حال وقوع

معجزه در حال وقوع

معجزه در حال وقوع معجزه در حال وقوع من چگونه می توانم “عشق” را درک کنم ، در شرایطی که از بیماری اعتیاد رنج می برم ؟ آیا من همیشه از واقعیت های زندگی دور خواهم بود؟ می دانم که الیزابت را دوست داشتم ، همان طور که همه ی فرزندانم را دوست دارم ، ولی این …

معجزه در حال وقوع ادامۀ مطلب »