معتاد کیست؟

معتاد کیست؟

معتاد کیست؟ معتاد کیست؟ اکثر ما برای جواب دادن به این سئوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب می دانیم ! زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما در مواد مخدّر خلاصه شده بود . ما همیشه یا مشغول گرفتن یا مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیه …

معتاد کیست؟ ادامۀ مطلب »