نفس حیات

نفس حیات

نفس حیات نفس حیات,معتاد مادر زاد,نور بهبودی,احساس پاکی,معجزه بهبودی من در پذیرش این واقعیت که معتاد مادر زاد هستم هیچ مشکلی ندارم. اصلا بیماری من ژنی است. من در جایی بزرگ شدم که در آن تنها بچہ سفید پوست کلاس – «Haole» – بودم. در زبان اهالی هاوایی، «ha ole» یعنی کسی که نفس حیات یا جان …

نفس حیات ادامۀ مطلب »