انجمن معتادان گمنام UK

معتاد جویای بهبودی

یک دانه سیب زمینی

یک دانه سیب زمینی

یک دانه سیب زمینی یک دانه سیب زمینی,معتاد جویای بهبودی,در چنگ بیماری اعتیاد,یافتن بهبودی من اینها را از بیمارستانی در تورونتوی کانادا می نویسم که مخصوص بیماران مبتلا به ایدز است. من در ۱۹۸۳ پذیرفتم که بیماری اعتیاد دارم و پا در راه بهبودی گذاشتم. اولین بار که پا به یکی از جلسات گذاشتم، تمام دلایل ممکن …

یک دانه سیب زمینی ادامۀ مطلب »

زندگی و مرگ در NA

زندگی و مرگ در NA

زندگی و مرگ در NA زندگی و مرگ در NA,معتاد جویای بهبودی,شور و حرارت NA,بیماری وخیم اعتیاد من اولین بار در آگست ۱۹۸۶ به NA آمدم. آن موقع چشمم دنبال تفاوتها بود، به همین دلیل رفتم و یک سال و نیم دیگر مصرف کردم. وقتی برگشتم، تسلیم شدم و آمادگی پیدا کردم هر کاری برای پاک ماندن …

زندگی و مرگ در NA ادامۀ مطلب »

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت اعاده حیثیت,رفتارهای معتادوار,معتاد جویای بهبودی,در کنار اعضای NA,کابوس زمان مصرف وسوسه و اجبار پیش از این که مصرف مواد را شروع کنم در زندگی من حضور داشت. از همان کوچکی رفتارهایم انگار معتادوار بود : خوردنم، تلویزیون دیدنم ، خوابیدنم، ناخن جویدنم، و طرز درخواست توجه از دیگران. تاریخچه خانوادگی ما پر است از جنگ، …

اعاده حیثیت ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا