من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم

من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم

من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم,اعتیاد به مواد مخدر,معتادجماعت من اهل لس آنجلس هستم. در مورد آدم ها، جاها و چیزها، من از همان اول جزو آدم های موفق روزگار بودم؛ منتها از آخر. …

من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم ادامۀ مطلب »