معتادان گمنام ، تشکیلاتی غیر انتفاعی ، بین المللی و انجمنی برخاسته از بطن اجتماع می باشد که با هدف بهبودی معتادان ، در ۱۰۸ کشور فعال است.

معتادان گمنام منبعی در خدمت اجتماع

معتادان گمنام منبعی در خدمت اجتماع معتادان گمنام,منبعی,در خدمت اجتماع,عوارض اعتیاد,مشکل اعتیاد معتادان گمنام ، تشکیلاتی غیر انتفاعی ، بین المللی و انجمنی برخاسته از بطن اجتماع می باشد که با هدف بهبودی معتادان ، در ۱۰۸ کشور فعال است. اعضای انجمن معتادان گمنام NA، چگونگی زندگی کردن بدون مواد مخدر را از یکدیگر یاد …

معتادان گمنام منبعی در خدمت اجتماع ادامۀ مطلب »