تسلیم آخرین راه است

تسلیم آخرین راه است

تسلیم آخرین راه است تسلیم آخرین راه است,پیام انجمن NA,مشکلات بیماری اعتیاد,پیروی از افکار معتادگونه,خواب غفلت معتاد اسم من Matthew و یک معتاد در حال بهبودی هستم ، هم اکنون که مشغول نوشتن این نامه هستم ، در داخل زندانی در ایالت فینیکس قرار دارم و روی یک صندلی ، کنار تختم ، نشسته ام …

تسلیم آخرین راه است ادامۀ مطلب »